Tài liệu tham khảo Web API

Cộng đồng

Web cung cấp một loạt các API để thực hiện những công việc hữu ích khác nhau. Các API này có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã JavaScript, cho phép bạn làm bất cứ điều gì trên Web, từ những điều chỉnh nhỏ cho tới bất kỳ window hay là element (en-US), để tạo ra những hiệu ứng đồ họa và âm thanh phức tạp với những API như WebGL và Web Audio.

Mỗi giao diện cá nhân trên tất cả các API đã được liệt kê tại chỉ mục.

Ngoài ra còn có một danh sách của tất cả các sự kiện có sẵn trong tài liệu tham khảo sự kiện.

Document Object Model
DOM là một API cho phép truy cập và chỉnh sửa các tài liệu hiện hành. Nó cho phép thao tác tới NodeElement (en-US) của tài liệu. HTML, XML và SVG đã mở rộng DOM để nó có thể thao tác được tới những phần tử cụ thể của chúng.
Những API thiết bị
Thiết lập từ những API này cho phép truy cập vào các tính năng phần cứng khác nhau có sẵn cho các trang Web và các phần mềm. Ví dụ: API cảm biến ánh sáng, API tình trạng pin, API định vị, API khóa con trỏ, API tiệm cận, API định hướng thiết bị, API định hướng màn hình, API rung.
Những API truyền tin
Là những API  để cho các trang Web và các ứng dụng có thể kết nối, giao tiếp với các trang khác hoặc các thiết bị khác. Ví dụ: API thông tin mạng, Thông báo Web (notifications), API đẩy đơn giản (push).
Những API quản lý dữ liệu
Dữ liệu người dùng có thể được lưu trữ và quản lý bằng cách sử dụng các thiết lập của các API. Ví dụ: API xử lý file (fileHandle), IndexedDB.

Ngoài các API có sẵn cho bất kỳ trang Web hay ứng dụng nào, một tập các API mạnh hơn là có sẵn cho các ứng dụng đặc quyền và đã được chứng nhận.

Những API đặc quyền
Một ứng dụng đặc quyền là một ứng dụng được cài đặt đã được trao quyền cụ thể từ người dùng. Các API đặc quyền bao gồm: TCP Socket API, API liên hệ, API lưu trữ dữ liệu, API trình duyệt, API máy ảnh.
Những API chứng nhận
Một ứng dụng chấng nhận là một ứng dụng cấp thấp thực hiện những hoạt động quan trọng trong một hệ điều hành như Firefox OS. Có ít các ứng dụng đặc quyền tương tác với các ứng dụng này thông qua Web Activities.  Các ứng dụng chứng nhận bao gồm: Bluetooth API, API kết nối di động, API thống kê số liệu mạng, gọi điện, WebSMS, API thông tin wifi, API quản lý năng lượng, API cài đặt, API không hoạt động, API quyền truy cập, API ngày giờ.

Tham gia cộng đồng Web API thông qua danh sách gửi thư hoặc nhóm thảo luận:

Ngoài ra, hãy chắc chắn để tham gia vào các cuộc thảo luận trực tiếp ở kênh #webapi trên IRC.

Những bài viết sau đây có thể sẽ thú vị: