There was a scripting error on this page. While it is being addressed by site editors, you can view partial content below.

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

En escriure codi per a la web utilitzant JavaScript, hi ha una gran quantitat d'APIs disponibles. A continuació es mostra una llista de totes les interfícies (és a dir, tipus d'objectes) que vostè pot utilitzar quan desenvolupi la seva aplicació o lloc web.

{{ APIListAlpha }}

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: escufi
 Last updated by: escufi,