mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Dokumentacja CSS

  Specyfikacja CSS zawiera wszystkie standardowe właściwości CSS, w tym  pseudo-klas i pseudo-elementow, zasad używania znaku @i selektorów w porządku alfabetycznym. Taka organizacja specyfikacji pozwala na szybki dostęp do szczegółowych informacji o każdym elemencie specyfikacji.

  Specyfikacja CSS nie tylko opisuje ustandaryzowane właściwości CSS1 i CSS2.1, ale odnosi się również do specyfikacji najnowszej wersji - CSS3, zarówno elementów w fazie koncepcji jak i elementów zatwierdzonych.

  Zobacz także rozszerzenie CSS Mozilli skonstrułowanych dla programów opartych na Gecko, z prefiksem -moz; oraz rozszerzenia CSS WebKit dla programów opartych na tym silniku. Sprawdź zestawienie właściwości wszystko prefiksów CSS autorstwa Petera Beverloo.

   

  1. A
   1. :active
   2. ::after (:after)
   3. align-content
   4. align-items
   5. align-self
   6. all
   7. <angle>
   8. animation
   9. animation-delay
   10. animation-direction
   11. animation-duration
   12. animation-fill-mode
   13. animation-iteration-count
   14. animation-name
   15. animation-play-state
   16. animation-timing-function
   17. attr()
   18. auto
  2. B
   1. backface-visibility
   2. background
   3. background-attachment
   4. background-blend-mode
   5. background-clip
   6. background-color
   7. background-image
   8. background-origin
   9. background-position
   10. background-repeat
   11. background-size
   12. <basic-shape>
   13. ::before (:before)
   14. <blend-mode>
   15. blur()
   16. border
   17. border-bottom
   18. border-bottom-color
   19. border-bottom-left-radius
   20. border-bottom-right-radius
   21. border-bottom-style
   22. border-bottom-width
   23. border-collapse
   24. border-color
   25. border-image
   26. border-image-outset
   27. border-image-repeat
   28. border-image-slice
   29. border-image-source
   30. border-image-width
   31. border-left
   32. border-left-color
   33. border-left-style
   34. border-left-width
   35. border-radius
   36. border-right
   37. border-right-color
   38. border-right-style
   39. border-right-width
   40. border-spacing
   41. border-style
   42. border-top
   43. border-top-color
   44. border-top-left-radius
   45. border-top-right-radius
   46. border-top-style
   47. border-top-width
   48. border-width
   49. bottom
   50. box-decoration-break
   51. box-shadow
   52. box-sizing
   53. break-after
   54. break-before
   55. break-inside
   56. brightness()
  3. C
   1. calc()
   2. caption-side
   3. ch
   4. @charset
   5. :checked
   6. ::choices
   7. circle()
   8. clear
   9. clip
   10. clip-path
   11. cm
   12. color
   13. <color>
   14. columns
   15. column-count
   16. column-fill
   17. column-gap
   18. column-rule
   19. column-rule-color
   20. column-rule-style
   21. column-rule-width
   22. column-span
   23. column-width
   24. content
   25. contrast()
   26. <counter>
   27. counter-increment
   28. counter-reset
   29. @counter-style
   30. cross-fade()
   31. cubic-bezier()
   32. cursor
   33. <custom-ident>
   34. cycle()
  4. D
   1. :default
   2. deg
   3. :dir()
   4. direction
   5. :disabled
   6. display
   7. @document
   8. dpcm
   9. dpi
   10. dppx
   11. drop-shadow()
  5. E
   1. element()
   2. ellipse()
   3. em
   4. :empty
   5. empty-cells
   6. :enabled
   7. ex
  6. F
   1. filter
   2. :first
   3. :first-child
   4. ::first-letter (:first-letter)
   5. ::first-line (:first-line)
   6. :first-of-type
   7. flex
   8. flex-basis
   9. flex-direction
   10. flex-flow
   11. flex-grow
   12. flex-shrink
   13. flex-wrap
   14. float
   15. :focus
   16. font
   17. @font-face
   18. font-family
   19. font-feature-settings
   20. @font-feature-values
   21. font-kerning
   22. font-language-override
   23. font-size
   24. font-size-adjust
   25. font-stretch
   26. font-style
   27. font-synthesis
   28. font-variant
   29. font-variant-alternates
   30. font-variant-caps
   31. font-variant-east-asian
   32. font-variant-ligatures
   33. font-variant-numeric
   34. font-variant-position
   35. font-weight
   36. <frequency>
   37. :fullscreen
  7. G
   1. grad
   2. <gradient>
   3. grayscale()
   4. grid
   5. grid-area
   6. grid-auto-columns
   7. grid-auto-flow
   8. grid-auto-position
   9. grid-auto-rows
   10. grid-column
   11. grid-column-start
   12. grid-column-end
   13. grid-row
   14. grid-row-start
   15. grid-row-end
   16. grid-template
   17. grid-template-areas
   18. grid-template-rows
   19. grid-template-columns
  8. H
   1. height
   2. :hover
   3. hsl()
   4. hsla()
   5. hue-rotate()
   6. hyphens
   7. hz
  9. I
   1. icon
   2. <image>
   3. image()
   4. image-rendering
   5. image-resolution
   6. image-orientation
   7. ime-mode
   8. @import
   9. in
   10. :indeterminate
   11. inherit
   12. initial
   13. :in-range
   14. inset()
   15. <integer>
   16. :invalid
   17. invert()
   18. isolation
  10. J
   1. justify-content
  11. K
   1. @keyframes
   2. khz
  12. L
   1. :lang()
   2. :last-child
   3. :last-of-type
   4. left
   5. :left
   6. <length>
   7. letter-spacing
   8. linear-gradient()
   9. line-break
   10. line-height
   11. :link
   12. list-style
   13. list-style-image
   14. list-style-position
   15. list-style-type
  13. M
   1. margin
   2. margin-bottom
   3. margin-left
   4. margin-right
   5. margin-top
   6. marks
   7. mask
   8. mask-type
   9. matrix()
   10. matrix3d()
   11. max-height
   12. max-width
   13. @media
   14. min-height
   15. minmax()
   16. min-width
   17. mix-blend-mode
   18. mm
   19. ms
  14. N
   1. @namespace
   2. nav-down
   3. nav-index
   4. nav-left
   5. nav-right
   6. nav-up
   7. none
   8. normal
   9. :not()
   10. :nth-child()
   11. :nth-last-child()
   12. :nth-last-of-type()
   13. :nth-of-type()
   14. <number>
  15. O
   1. object-fit
   2. object-position
   3. :only-child
   4. :only-of-type
   5. opacity
   6. opacity()
   7. :optional
   8. order
   9. orphans
   10. outline
   11. outline-color
   12. outline-offset
   13. outline-style
   14. outline-width
   15. :out-of-range
   16. overflow
   17. overflow-wrap
   18. overflow-x
   19. overflow-y
   20. overflow-clip-box
  16. P
   1. padding
   2. padding-bottom
   3. padding-left
   4. padding-right
   5. padding-top
   6. @page
   7. page-break-after
   8. page-break-before
   9. page-break-inside
   10. pc
   11. <percentage>
   12. perspective
   13. perspective()
   14. perspective-origin
   15. pointer-events
   16. polygon()
   17. position
   18. <position>
   19. pt
   20. px
  17. Q
   1. quotes
  18. R
   1. rad
   2. radial-gradient()
   3. <ratio>
   4. :read-only
   5. :read-write
   6. rect()
   7. rem
   8. repeat()
   9. ::repeat-index
   10. ::repeat-item
   11. repeating-linear-gradient()
   12. repeating-radial-gradient()
   13. :required
   14. resize
   15. <resolution>
   16. rgb()
   17. rgba()
   18. right
   19. :right
   20. :root
   21. rotate()
   22. rotatex()
   23. rotatey()
   24. rotatez()
   25. rotate3d()
  19. S
   1. s
   2. saturate()
   3. scale()
   4. scalex()
   5. scaley()
   6. scalez()
   7. scale3d()
   8. :scope
   9. ::selection
   10. sepia()
   11. <shape>
   12. shape-image-threshold
   13. shape-margin
   14. shape-outside
   15. skew()
   16. skewx()
   17. skewy()
   18. steps()
   19. <string>
   20. @supports
   T
   1. table-layout
   2. tab-size
   3. :target
   4. text-align
   5. text-align-last
   6. text-combine-horizontal
   7. text-decoration
   8. text-decoration-color
   9. text-decoration-line
   10. text-decoration-style
   11. text-indent
   12. text-orientation
   13. text-overflow
   14. text-rendering
   15. text-shadow
   16. text-transform
   17. text-underline-position
   18. <time>
   19. <timing-function>
   20. top
   21. touch-action
   22. transform
   23. transform-origin
   24. transform-style
   25. transition
   26. transition-delay
   27. transition-duration
   28. transition-property
   29. transition-timing-function
   30. translate()
   31. translatex()
   32. translatey()
   33. translatez()
   34. translate3d()
   35. turn
  20. U
   1. unicode-bidi
   2. unicode-range
   3. unset
   4. <uri>
   5. url()
   6. <user-ident>
  21. V
   1. :valid
   2. ::value
   3. var()
   4. vertical-align
   5. vh
   6. @viewport
   7. visibility
   8. :visited
   9. vmax
   10. vmin
   11. vw
  22. W
   1. white-space
   2. widows
   3. width
   4. will-change
   5. word-break
   6. word-spacing
   7. word-wrap
   8. writing-mode
  23. X Y Z
   1. z-index

  Selektory

  diverso

  Pojęcia

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Ostatnia aktualizacja: teoli,