mozilla

background

Podsumowanie

Własność background jest skrótową deklaracją ustawiania indywidualnych wartości własności tła w pojedynczym miejscu w arkuszu stylów. background może być stosowane do ustawiania wartości dla jednej lub więcej z wymienionych własności: background-attachment, background-color, background-image, background-position, background-repeat.

Składnia

background: [ <background-color>  || <background-image>    ||
        <background-repeat>  || <background-attachment> ||
        <background-position>
      ]  |  inherit ;

Wartości

background-color
Zobacz background-color.
background-image 
Zobacz background-image.
background-repeat 
Zobacz background-repeat.
background-attachment 
Zobacz background-attachment.
background-position 
Zobacz background-position.

Przykłady

Zobacz przykład

body { 
  background: red;
}

.topbanner {
  background: url("topbanner.png") #00D repeat fixed;
}

Notatki

Biorąc pod uwagę sensowność deklaracji, własność background najpierw ustawia indywidualne własności tła na ich początkowe wartości, potem przydziela jawne wartości określone w deklaracji. Nie musisz definiować wartości dla każdej z indywidualnych wartości, wystarczy, że zadeklarujesz tylko te, które chcesz zmienić z wartości początkowej.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4
Firefox 1
Netscape 6
Opera 3.5

Zobacz także

background, background-attachment, background-color, background-image, background-position, background-repeat

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Yuichiro, Ptak82, Mgjbot, Witia, Kjj2
Ostatnia aktualizacja: teoli,
Ukryj panel boczny