-moz-appearance

Niestandardowy: This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

-moz-appearance jest używane przez przeglądarki bazujące na Mozilli do wyświetlania elementu przy użyciu natywnego dla platformy wyglądu, opartego na temacie systemu operacyjnego.

  • Wartość początkowa: none
  • Dotyczy: wszystkich elementów
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: niedostępne
  • Wartość wyliczona: jako określone

Składnia

-moz-appearance:appearance value

Wartości

none
Żaden specjalny wygląd nie jest stosowany. (Domyślnie)
button
Element jest rysowany jak przycisk (button).
button-small
Element jest rysowany jak mały przycisk (small button).
checkbox
Element jest rysowany jak pole wyboru (checbox), uwzględniając tylko stan bieżący (actual) pola wyboru.
checkbox-container
Element jest rysowany jak kontener dla pola wyboru, który może zawierać efekt podświetlanego tła pod określoną platformą. Zazwyczaj powinien zawierać etykietę (label) oraz pole wyboru.
checkbox-small
dialog
Element jest stylizowany jak pole dialogowe (dialog box), które zawiera kolor tła i inne własności.
listbox
Element jest stylizowany jak pozycja menu (menu item), pozycja jest podświetlana po najechaniu.
Element jest stylizowany jak przycisk (button), który może wskazywać, że listę menu (menulist) można otworzyć.
Element jest stylizowany jak pole tekstowe (text field) dla listy menu (menulist).
progressbar
Element jest stylizowany jak pasek postępu (progress bar).
radio
Element jest stylizowany jak przycisk typu radio (radio button), uwzględniając tylko stan bieżący (actual) przycisku radio.
radio-container
Element jest rysowany jak kontener przycisku radio, który może zawierać efekt podświetlanego tła pod określoną platformą. Zazwyczaj powinien zawierać etykietę (label) oraz przycisk radio.
radio-small
resizer
scrollbar
scrollbarbutton-down
scrollbarbutton-left
scrollbarbutton-right
scrollbarbutton-up
scrollbartrack-horizontal
scrollbartrack-vertical
separator
statusbar
tab
tab-left-edge
tabpanels
textfield
toolbar
toolbarbutton
toolbox
tooltip
treeheadercell
treeheadersortarrow
treeitem
treetwisty
treetwistyopen
treeview
window

Przykłady

.exampleone {
	-moz-appearance: toolbarbutton;
}

Notatki

Ta własność jest często używana w arkuszach stylów XUL do projektowania zwyczajnych dla platformy widżetów oraz w implementacjach XBL widżetów, które pochodzą z platformy mozilla.