basefont


Podsumowanie

Element <basefont> ustanawia domyślny rozmiar czcionki dla dokumentu. Rozmiar czcionki może być wtedy różnie odnoszony do czcionki bazowej przy użyciu elementu <font>.

Atrybuty

color
Ten atrybut ustawia kolor tekstu przy użyciu nazwanego koloru lub koloru określonego w formacie szesnastkowym #RRGGBB.
face
Ten atrybut zawiera listę jednej lub wielu nazw czcionek. Tekst dokumentu w domyślnym stylu jest wyświetlany w pierwszym rodzaju czcionki, który wspiera przeglądarka użytkownika. Jeśli żadna z czcionek podanych w liście nie jest zainstalowana w lokalnym systemie, przeglądarka zwykle wybierze domyślną dla tego systemu czcionkę proporcjonalną lub o stałej szerokości.
size
Ten atrybut określa rozmiar czcionki w wartościach numerycznych lub względnych. Wartości numeryczne zawierają się w zakresie od 1 do 7, gdzie 1 jest wartością najmniejszą, zaś 3 domyślną.

Przykład

    <basefont color="#FF0000" face="Helvetica" size="+2" />

Notatki

HTML 3.2 wspiera basefont, ale jedynie z atrybutem size.

Specyfikacje Strict HTML oraz XHTML nie wspierają tego elementu.

Wbrew temu, że jest częścią standardu Transitional, część przeglądarek skupionych na standardach, jak Mozilla i Opera, nie wspiera tego elementu.

Ten element może być naśladowany przez regułę CSS dla elementu body.

XHTML 1.0 wymaga dla tego elementu zamykającego ukośnika: <basefont />.

{{ HTML:Element_Navigation() }}