mozilla
Wyniki wyszukiwania

  basefont


  Podsumowanie

  Element <basefont> ustanawia domyślny rozmiar czcionki dla dokumentu. Rozmiar czcionki może być wtedy różnie odnoszony do czcionki bazowej przy użyciu elementu <font>.

  Atrybuty

  color
  Ten atrybut ustawia kolor tekstu przy użyciu nazwanego koloru lub koloru określonego w formacie szesnastkowym #RRGGBB.
  face
  Ten atrybut zawiera listę jednej lub wielu nazw czcionek. Tekst dokumentu w domyślnym stylu jest wyświetlany w pierwszym rodzaju czcionki, który wspiera przeglądarka użytkownika. Jeśli żadna z czcionek podanych w liście nie jest zainstalowana w lokalnym systemie, przeglądarka zwykle wybierze domyślną dla tego systemu czcionkę proporcjonalną lub o stałej szerokości.
  size
  Ten atrybut określa rozmiar czcionki w wartościach numerycznych lub względnych. Wartości numeryczne zawierają się w zakresie od 1 do 7, gdzie 1 jest wartością najmniejszą, zaś 3 domyślną.

  Przykład

    <basefont color="#FF0000" face="Helvetica" size="+2" />
  

  Notatki

  HTML 3.2 wspiera basefont, ale jedynie z atrybutem size.

  Specyfikacje Strict HTML oraz XHTML nie wspierają tego elementu.

  Wbrew temu, że jest częścią standardu Transitional, część przeglądarek skupionych na standardach, jak Mozilla i Opera, nie wspiera tego elementu.

  Ten element może być naśladowany przez regułę CSS dla elementu body.

  XHTML 1.0 wymaga dla tego elementu zamykającego ukośnika: <basefont />.

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,