vertical-align

Podsumowanie

Własność vertical-align określa wyrównanie pionowe elementów inline lub komórek tabeli.

Składnia

vertical-align: baseline | sub | super | text-top | text-bottom | middle | top | bottom | <percentage> | <length> | inherit (en-US)

Wartości (dla elementów inline)

Większość wartości wyrównuje element w pionie w stosunku do jego rodzica:

baseline 
Wyrównuje linię bazową elementu z linią bazową jego rodzica.
sub 
Wyrównuje linię bazową elementu z linią bazową indeksu dolnego jego rodzica.
super 
Wyrównuje linię bazową elementu z linią bazową indeksu górnego jego rodzica.
text-top 
Wyrównuje górę elementu z górą czcionki elementu rodzica.
text-bottom 
Wyrównuje dół elementu z dołem czcionki elementu rodzica.
middle 
Wyrównuje środek elementu ze środkiem małych liter rodzica.
<length> 
Ustawia linię bazową elementu o daną wartość powyżej linii bazowej jego rodzica.
<percentage> 
podobnie jak wartość <length> z procentami będącymi procentem własności line-height (en-US)

Dla elementów, które nie mają linii bazowej, używana jest w zamian dolna krawędź marginesu.

Natomiast dwie wartości wyrównują element w pionie raczej względem całkowitej linii niż względem jego rodzica:

top 
Wyrównuje górę elementu i jego potomków z górą całkowitej linii.
bottom 
Wyrównuje dół elementu i jego potomków z dołem całkowitej linii.

Wartości ujemne są dozwolone.

Wartości (dla komórek tabeli)

baseline (oraz sub, super, text-top, text-bottom, <length>, i <percentage>) 
Wyrównuje linię bazową komórki z linią bazową wszystkich innych komórek w wierszu, które są wyrównane względem linii bazowej.
top
Wyrównuje górną krawędź dopełnienia komórki z górą wiersza.
middle
Centruje obszar dopełnienia komórki względem wiersza.
bottom
Wyrównuje dolną krawędź dopełnienia komórki z dołem wiersza.

Wartości ujemne są dozwolone.

Przykłady

img {
	vertical-align: bottom;
}

Uwagi

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Zobacz także