page-break-after

Podsumowanie

Akapit podsumowania.  Właściwość CSS page-break-after dostosowuje łamanie stron CSS po bieżącym elemencie.

Składnia

page-break-after: auto | always | avoid | left | right | inherit

Wartości

auto
Wartość początkowa.  Samoczynne łamanie stron (dozwolone ale nie wymuszone).
always
Zawsze wymusza łamanie strony po elemencie.
avoid Unimplemented
Unika łamania stron po elemencie.
left Unimplemented
Wymusza takie łamanie strony po elemencie, że następna strona złoży się jako lewa.
Wymusza takie łamanie strony po elemencie, że następna strona złoży się jako prawa.

Przykłady

/* przejdź do następnej strony po przypisach */
DIV.footnotes { page-break-after:always; }

Uwagi

---

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

(Próbna tabela kompatybilności)

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4.0
Firefox ?
Netscape ?
Opera 7.0
Safari 1.2
Konqueror 4.7.2

Zobacz także