list-style-type

Podsumowanie

list-style-type określa wygląd znacznika elementu listy.

Wartość początkowadisc
Stosowana dolist items
Dziedziczonatak
Wartość wyliczonajako określone
Animation typediscrete

Składnia

 list-style-type:  <std-list-style-name> | none (en-US) | inherit (en-US) ;

Wartości

<std-list-style-name>
Standardowa nazwa stylu listy disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-latin, upper-latin, armenian, georgian, lower-alpha, upper-alpha
disc
Wypełniony okrąg.
circle
Pusty okrąg.
square
Wypełniony kwadrat.
decimal
Liczby dziesiętne, zaczynając od 1.
decimal-leading-zero
Liczby dziesiętne poprzedzone początkowym zerem (np. 01, 02, 03, ..., 98, 99).
lower-roman
Małe cyfry rzymskie (i, ii, iii, iv, v itp.).
upper-roman
Duże cyfry rzymskie (I, II, III, IV, V itp.).
lower-greek
Małe litery z klasycznej greki: alpha, beta, gamma, ... (α, β, γ, ...).
lower-latin
Małe litery ascii (a, b, c, ... z).
upper-latin
Duże litery ascii (A, B, C, ... Z).
armenian
Tradycyjna numeracja ormiańska (Armenian) (ayb/ayp, ben/pen, gim/keem, ...).
georgian
Tradycyjna numeracja gruzińska (Georgian) (an, ban, gan, ..., he, tan, in, in-an, ...).
lower-alpha
Tak samo jak lower-latin.
upper-alpha
Tak samo jak upper-latin.
none
Bez wypunktowania.

Przykłady

CSS

ol.normal {
  list-style-type: upper-alpha;
}

/* or use the shortcut "list-style": */
ol.shortcut {
  list-style: upper-alpha;
}

HTML

<ol class="normal">List 1
  <li>Hello</li>
  <li>World</li>
  <li>What's up?</li>
</ol>

<ol class="shortcut">List 2
  <li>Looks</li>
  <li>Like</li>
  <li>The</li>
  <li>Same</li>
</ol>

Result

Uwagi

Ta specyfikacja nie definiuje, w jaki sposób systemy alfabetyczne zachowują się na końcu alfabetu. Na przykład, po 26 elementach listy numerowanie typu lower-latin jest niezdefiniowane (i będzie kontynuowane jako AA, AB, AC,...). Dlatego też dla długich list jest zalecane, aby autorzy określili prawidłowe numery.

Specyfikacje

Zobacz także