mozilla
Wyniki wyszukiwania

  list-style-type

  Ostrzeżenie: The content of this article may be out of date.

  Podsumowanie

  list-style-type określa wygląd znacznika elementu listy.

  Składnia

   list-style-type: <std-list-style-name> | none | inherit ;
  

  Wartości

  <std-list-style-name>
  Standardowa nazwa stylu listy disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-latin, upper-latin, armenian, georgian, lower-alpha, upper-alpha
  disc
  Wypełniony okrąg.
  circle
  Pusty okrąg.
  square
  Wypełniony kwadrat.
  decimal
  Liczby dziesiętne, zaczynając od 1.
  decimal-leading-zero
  Liczby dziesiętne poprzedzone początkowym zerem (np. 01, 02, 03, ..., 98, 99).
  lower-roman
  Małe cyfry rzymskie (i, ii, iii, iv, v itp.).
  upper-roman
  Duże cyfry rzymskie (I, II, III, IV, V itp.).
  lower-greek
  Małe litery z klasycznej greki: alpha, beta, gamma, ... (α, β, γ, ...).
  lower-latin
  Małe litery ascii (a, b, c, ... z).
  upper-latin
  Duże litery ascii (A, B, C, ... Z).
  armenian
  Tradycyjna numeracja ormiańska (Armenian) (ayb/ayp, ben/pen, gim/keem, ...).
  georgian
  Tradycyjna numeracja gruzińska (Georgian) (an, ban, gan, ..., he, tan, in, in-an, ...).
  lower-alpha
  Tak samo jak lower-latin.
  upper-alpha
  Tak samo jak upper-latin.
  none
  Bez wypunktowania.

  Przykłady

  ol {
    list-style-type: decimal;
  }
  

  Uwagi

  Ta specyfikacja nie definiuje, w jaki sposób systemy alfabetyczne zachowują się na końcu alfabetu. Na przykład, po 26 elementach listy numerowanie typu lower-latin jest niezdefiniowane (i będzie kontynuowane jako AA, AB, AC,...). Dlatego też dla długich list jest zalecane, aby autorzy określili prawidłowe numery.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  Zobacz także

  list-style, list-style-image, list-style-position

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: PablO, teoli, ethertank, Witia, Mgjbot, Ptak82, Diablownik, KrucaFuks
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny