grid

Try it

grid jest własnością skrótową, która ustawia wszystkie wyraźne oraz domniemane własności grid przy pomocy pojedynczej deklaracji.

Uwaga: Można ustawić jedynie sprecyzowane bądź domniemane wartości w jednej deklaracji własności grid. Podwłasności, których nie określisz zostaną ustawione na wartości początkowe. Własności odstępów nie zostaną zresetowane przez ten zapis skrótowy.

Własności składowe

Składnia

/* <'grid-template'> values */
grid: none;
grid: "a" 100px "b" 1fr;
grid: [linename1] "a" 100px [linename2];
grid: "a" 200px "b" min-content;
grid: "a" minmax(100px, max-content) "b" 20%;
grid: 100px / 200px;
grid: minmax(400px, min-content) / repeat(auto-fill, 50px);

/* <'grid-template-rows'> /
  [ auto-flow && dense? ] <'grid-auto-columns'>? values */
grid: 200px / auto-flow;
grid: 30% / auto-flow dense;
grid: repeat(3, [line1 line2 line3] 200px) / auto-flow 300px;
grid: [line1] minmax(20em, max-content) / auto-flow dense 40%;

/* [ auto-flow && dense? ] <'grid-auto-rows'>? /
  <'grid-template-columns'> values */
grid: auto-flow / 200px;
grid: auto-flow dense / 30%;
grid: auto-flow 300px / repeat(3, [line1 line2 line3] 200px);
grid: auto-flow dense 40% / [line1] minmax(20em, max-content);

/* Global values */
grid: inherit;
grid: initial;
grid: unset;

Wartości

<'grid-template'>
Definiuje szablon siatki strony - własności grid-template-columns, grid-template-rows oraz grid-template-areas.
<'grid-template-rows'> / [ auto-flow && dense? ] <'grid-auto-columns'>?
Ustawia auto-wyrównanie przy pomocy jawnych wierszy ustawionych własnością grid-template-rows, ustawieniem wartości grid-template-rows na none oraz określeniem w jaki sposób wykonywać automatyczne powtarzanie kolumn przy pomocy grid-auto-columns i ustawienie wartości grid-auto-rows na auto. grid-auto-flow zostaje ustawione na column, jeśli dense jest określone. Wszystkie inne podwłasności grid są ustawiane na wartości początkowe.
[ auto-flow && dense? ] <'grid-auto-rows'>? / <'grid-template-columns'>
Ustawia auto-wyrównanie przy pomocy jawnych kolumn ustawionych własnością grid-template-columns, ustawieniem wartości własności grid-template-rows na none oraz określeniem w jaki sposób wykonywać automatyczne powtarzanie wierszy przy pomocy grid-auto-rows i ustawienie wartości grid-auto-columns na auto. grid-auto-flow zostaje ustawione na row, jeśli dense jest określon. Wszystkie inne podwłasności grid są ustawiane na wartości początkowe.

Formalna definicja

Wartość początkowaas each of the properties of the shorthand:
Stosowana dogrid containers
Dziedziczonano
Percentagesas each of the properties of the shorthand:
Wartość wyliczonaas each of the properties of the shorthand:
Animation typediscrete

Formalna składna

grid = 
<'grid-template'> | (en-US)
<'grid-template-rows'> / [ (en-US) auto-flow && (en-US) dense? (en-US) ] (en-US) <'grid-auto-columns'>? (en-US) | (en-US)
[ (en-US) auto-flow && (en-US) dense? (en-US) ] (en-US) <'grid-auto-rows'>? (en-US) / <'grid-template-columns'>

Przykłady

Tworzenie układu grid (układ siatki)

HTML

<div id="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

CSS

#container {
 display: grid;
 grid: repeat(2, 60px) / auto-flow 80px;
}

#container > div {
 background-color: #8ca0ff;
 width: 50px;
 height: 50px;
}

Result

Specyfikacje

Specification Status Comment
CSS Grid Layout
The definition of 'grid' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition

Kompatybilność z wersjami przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz także