border-spacing

Podsumowanie

Własność border-spacing określa odległość pomiędzy obramowaniami sąsiadujących komórek (tylko dla rozdzielnych obramowań). Jest to odpowiednik atrybutu cellspacing w HTML-u.

Składnia

border-spacing: <length> | <length> <length> | inherit

Wartości

  • <length> : Jednakowa odległość w pionie i poziomie.
  • <length> <length> : Pierwsza wartość podaje poziomą odległość (przestrzeń pomiędzy komórką i sąsiednimi kolumnami), druga odległość pionową (pomiędzy komórką i sąsiadującymi z nią wierszami).

Przykłady

Zobacz przykład

table#space {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 10px 5px;
}

Notatki

Ta własność ma zastosowanie tylko, gdy border-collapse ma wartość "separate".

Własność border-spacing jest również używana przy zewnętrznej krawędzi tabeli, gdzie odległość pomiędzy obramowaniem tabeli a komórkami pierwszej/ostatniej kolumny lub wiersza jest sumą istotnej (poziomej lub pionowej) odległości od obramowania i istotnej (górnej, lewej, dolnej lub prawej) krawędzi tabeli.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Netscape 6
Internet Explorer 7
Firefox 1
Mozilla 1
Safari 1
Opera 6

 

Zobacz również