:lang

Podsumowanie

Pseudoklasa :lang pozwala na dopasowanie własności dla elementów w określonym języku. W HTML4 odnosi się do atrybutu lang. W XML-u do xml:lang.

Składnia

selektor:lang(symbol) { własności }

Gdzie symbol to symbol języka zgodny z

Przykłady

p:lang(pl) {własności }

Zostaną zastosowane własności dla wszystkich elementów P, których atrybut lang ustawiony jest na pl.

Notatki

Jeśli dany element nie ma przepisanego atrybutu lang pod uwagę brany jest język ustawiony dla całego dokumentu.

 

Specyfikacje

Zobacz także

:before, :after, :empty