This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

La pseudo-class CSS :invalid representa qualsevol element <input> o un altre <form> en que el seu contingut no es valida.

/* Selecciona qualsevol <input> invàlit */
input:invalid {
 background-color: pink;
}

Aquesta pseudo-class és útil per ressaltar errors de camp per a l'usuari.

Sintaxi

:invalid

Exemple

Aquest exemple presenta una forma senzilla que acoloreix elements en verd quan es validen i vermells quan no ho fan.

HTML

<form>
 <label for="url_input">Enter a URL:</label>
 <input type="url" id="url_input" />
 <br />
 <br />
 <label for="email_input">Enter an email address:</label>
 <input type="email" id="email_input" required/>
</form>

CSS

input:invalid {
 background-color: #ffdddd;
}

form:invalid {
 border: 5px solid #ffdddd;
}

input:valid {
 background-color: #ddffdd;
}

form:valid {
 border: 5px solid #ddffdd;
}
 
input:required {
 border-color: #800000;
 border-width: 3px;
}

input:required:invalid {
 border-color: #C00000;
}

Resultat

Notes

Botons de ràdio

Si un botó de ràdio qualsevol en un grup és required, la pseudo-class :invalid s'aplica a tots ells si no se selecciona cap dels botons del grup. (Els botons de ràdio agrupats comparteixen el mateix valor per al seu atribut name).

Gecko per defecte

Per defecte, Gecko no aplica un estil a la pseudo-class :invalid. Tanmateix, aplica un estil (un "resplendor" vermell usant la propietat box-shadow) a la pseudo-class :-moz-ui-invalid que s'aplica en un subconjunt de casos per :invalid.

Podeu desactivar la brillantor usant el següent CSS, o anul·lar-ho completament per alterar l'aparença dels camps no vàlids:

:invalid {
 box-shadow: none;
}

:-moz-submit-invalid {
 box-shadow: none;
}

:-moz-ui-invalid {
 box-shadow: none;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':invalid' in that specification.
Living Standard Cap canvi.
HTML5
The definition of ':invalid' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica d'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':invalid' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (<input>) 10.0 20 (12.10240) 4.0 (2) 10 10.0 5.0
Aplicar-ho a <form> (Yes) No support 13 (13) No support (Yes) ?
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) 4.0 (2) No support 10.0 5.0
Aplicar-ho a <form> ? No support 13.0 (13) No support ? ?

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: Legioinvicta,