:invalid

La pseudo-class CSS :invalid representa qualsevol element <input> o un altre <form> en que el seu contingut no es valida.

/* Selecciona qualsevol <input> invàlit */
input:invalid {
 background-color: pink;
}

Aquesta pseudo-class √©s √ļtil per ressaltar errors de camp per a l'usuari.

Sintaxi

:invalid

Exemple

Aquest exemple presenta una forma senzilla que acoloreix elements en verd quan es validen i vermells quan no ho fan.

HTML

<form>
 <label for="url_input">Enter a URL:</label>
 <input type="url" id="url_input" />
 <br />
 <br />
 <label for="email_input">Enter an email address:</label>
 <input type="email" id="email_input" required/>
</form>

CSS

input:invalid {
 background-color: #ffdddd;
}

form:invalid {
 border: 5px solid #ffdddd;
}

input:valid {
 background-color: #ddffdd;
}

form:valid {
 border: 5px solid #ddffdd;
}

input:required {
 border-color: #800000;
 border-width: 3px;
}

input:required:invalid {
 border-color: #C00000;
}

Resultat

Notes

Botons de ràdio

Si un botó de ràdio qualsevol en un grup és required, la pseudo-class :invalid s'aplica a tots ells si no se selecciona cap dels botons del grup. (Els botons de ràdio agrupats comparteixen el mateix valor per al seu atribut name).

Gecko per defecte

Per defecte, Gecko no aplica un estil a la pseudo-class :invalid. Tanmateix, aplica un estil (un "resplendor" vermell usant la propietat box-shadow) a la pseudo-class :-moz-ui-invalid que s'aplica en un subconjunt de casos per :invalid.

Podeu desactivar la brillantor usant el seg√ľent CSS, o anul¬∑lar-ho completament per alterar l'aparen√ßa dels camps no v√†lids:

:invalid {
 box-shadow: none;
}

:-moz-submit-invalid {
 box-shadow: none;
}

:-moz-ui-invalid {
 box-shadow: none;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':invalid' in that specification.
Living Standard Cap canvi.
HTML5
The definition of ':invalid' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica d'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':invalid' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

BCD tables only load in the browser

Vegeu també