CSS

Documentació i tutorials

Fulles d'estil en cascada (CSS) són un llenguatge de full d'estil (stylsheet) utilitzat per descriure la presentació d'un document escrit en HTML o XML (incloent dialectes de XML com SVG o XHTML). CSS descriu com els elements han de ser presentats a la pantalla, en paper, en la parla, o en altres mitjans de comunicació.

CSS és un dels idiomes principals de la web oberta i té una especificació en W3C estandarditzada. Desenvolupat en nivells, CSS1 ja està obsoleta, CSS2.1 és una recomanació i CSS3, ara dividit en mòduls més petits, està progressant en el camí de la normalització.

  • CSS Referència

    Una referència exhaustiva per als desenvolupadors web experimentats que descriu totes les propietats i conceptes de CSS..

  • CSS Tutorial

    Una ajuda completa per introduir pas a pas els principiants a començar. Presenta tots els fonaments necessaris.

  • CSS3 Demos

    Una col.lecció de demos que mostren les últimes tecnologies CSS en acció: un impuls per a la creativitat.

CSS conceptes calu
Descriu la sintaxi i les formes del llenguatge i introdueix els fonaments com specificity i inheritance, la box model i margin collapsing, stacking i contextos de block-formatting , o la initial, computed, used i els valors reals. Les entitats com CSS shorthand properties també es defineixen.
CSS guia per a desenvolupadors
Articles per ajudar a aprendre de tot, des dels conceptes bàsics per donar estil a HTML a diverses tècniques CSS per fer brillar el seu contingut.
CSS preguntes comuns
Les respostes a preguntes comuns sobre CSS.

Eines per al desenvolupament de CSS

Veure