grid-template-areas

grid-template-areas CSS властивість, що визначає іменовані grid areas.

Ці області не відносяться до певного грід-елемента, але можуть посилатися з властивостей грід-розташуванняgrid-row-start, grid-row-end, grid-column-start, grid-column-end, та їх скорочень grid-row, grid-column, і grid-area.

Syntax

/* Keyword value */
grid-template-areas: none;

/* <string> values */
grid-template-areas: "a b";
grid-template-areas: "a b b"
           "a c d";

/* Global values */
grid-template-areas: inherit;
grid-template-areas: initial;
grid-template-areas: unset;

Values

none
Грід-контейнер не визначає жодні іменовані грід-області.
<string>+
Ряд створюється для кожного окремого рядка, а колонка для кожної клітинки рядка. Декілька іменованих клітинок у рядках та поміж ними створюють одну іменовану грід-область, що об'єднує відповідні клітинки. Оголошення непридатне, якщо ці клітинки утворюють прямокутник.

Formal syntax

Example

HTML

<section id="page">
 <header>Header</header>
 <nav>Navigation</nav>
 <main>Main area</main>
 <footer>Footer</footer>
</section>

CSS

#page {
 display: grid;
 width: 100%;
 height: 250px;
 grid-template-areas: "head head"
            "nav main"
            "nav foot";
 grid-template-rows: 50px 1fr 30px;
 grid-template-columns: 150px 1fr;
}

#page > header {
 grid-area: head;
 background-color: #8ca0ff;
}

#page > nav {
 grid-area: nav;
 background-color: #ffa08c;
}

#page > main {
 grid-area: main;
 background-color: #ffff64;
}

#page > footer {
 grid-area: foot;
 background-color: #8cffa0;
}

Result

Specifications

Specification Status Comment
CSS Grid Layout
The definition of 'grid-template-areas' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition

Initial valuenone
Applies togrid containers
Inheritedno
Computed valueas specified
Animation typediscrete

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also