Podsumowanie

Własność z-index określa kolejność elementów wzdłuż osi z. Kiedy elementy nachodzą na siebie, kolejność osi z decyduje, który element przykrywa inny. Element z większym indeksem z zazwyczaj przykrywa element z mniejszym.

Składnia

z-index: auto | <integer> | inherit

Wartości

auto 
Element jest rysowany w takiej samej kolejności względem osi z jak element z z-index: 0. Nie tworzy nowego kontekstu nakładania.
<integer> 
Element jest rysowany w podanej kolejności względem osi z. Tworzy również nowy kontekst nakładania, co oznacza, że wszystkie jego elementy potomne również są rysowane z takim samym indeksem z. Oznacza to również, że indeksy z elementów potomnych nie są porównywane do indeksów z elementów na zewnątrz danego elementu.

Uwagi

Ujemne wartości z-index wspomagane są poprawnie od wersji Gecko 1.9 / Firefox 3. Wcześniejsze wersje implementowały zachowanie jak w CSS 2, a nie jak w CSS 2.1 kompatybilne z innymi przeglądarkami.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Zobacz także

position

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Witia, Bedi, Ptak82, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: teoli,