text-transform

Podsumowanie

Własność CSS 'text-transform' definiuje, czy tekst w elemencie powinien być wyświetlony kapitalikami lub wielkimi literami.

Wartość początkowanone
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter and ::first-line (en-US).
Dziedziczonatak
Wartość wyliczonajako określone
Animation typediscrete

Składnia

text-transform : capitalize | uppercase | lowercase| none

Wartości

capitalize
Pierwsza litera każdego słowa jest zmieniana na wielką, inne zostają bez zmian.
uppercase
Wszystkie litery są przekształcane na wielkie.
lowercase
Wszystkie litery są przekształcane na małe.
none
Żadne zmiany wielkości liter nie są dokonywane.

Examples

p::first-line {
  text-transform: uppercase;
}

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer ?
Firefox ?
Netscape ?
Opera ?
Safari ?