height

Podsumowanie

Własność height definiuje w elemencie wysokość obszaru zawartości. Obszar zawartości znajduje sięwewnątrz dopełnienia, obramowania i marginesów elementu.

Składnia

height: <length> | <percentage> | auto | inherit

Wartości

  • length : może być w jednostkach px, cm, in
  • percentage : % określone jako procenty wysokości zawierającego bloku
  • auto : przeglądarka obliczy i wybierze wysokość dla określonego elementu

Przykłady

Zobacz przykład

table { height: 100%; }

img { height: 200px; }

form { height: auto; }

Uwagi

Własności min-height (en-US) i max-height (en-US) nadpisują height.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4
Netscape 4
Opera 3.5

Zobacz także