mozilla
Wyniki wyszukiwania

  height

  Podsumowanie

  Własność height definiuje w elemencie wysokość obszaru zawartości. Obszar zawartości znajduje się wewnątrz dopełnienia, obramowania i marginesów elementu.

  Składnia

  height: <length> | <percentage> | auto | inherit
  

  Wartości

  • length : może być w jednostkach px, cm, in
  • percentage : % określone jako procenty wysokości zawierającego bloku
  • auto : przeglądarka obliczy i wybierze wysokość dla określonego elementu

  Przykłady

  Zobacz przykład

  table { height: 100%; }
  
  img { height: 200px; }
  
  form { height: auto; }
  

  Uwagi

  Własności min-height i max-height nadpisują height.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  Przeglądarka Najniższa wersja
  Internet Explorer 4
  Netscape 4
  Opera 3.5

  Zobacz także

  box model, width, -moz-box-sizing, min-height, max-height


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Witia, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny