font-size-adjust

Podsumowanie

Własność font-size-adjust określa, że rozmiar czcionki powinien być wybrany raczej na podstawie wysokości małych liter niż wysokości dużych liter.

Jest to użyteczne, ponieważ czytelność czcionek, zwłaszcza o małych rozmiarach, jest zdeterminowana bardziej przez rozmiar małych liter niż dużych liter. Może to powodować problemy, kiedy pierwsza czcionka zdefiniowana w font-family jest niedostępna, zaś czcionka ją zamieniająca ma znacząco odmienny stosunek proporcji (proporcję rozmiaru małych liter do rozmiaru czcionki).

Zrobienie tego w sposób, który jest zgodny z przeglądarkami niewspierającymi font-size-adjust, polega na określeniu liczby, która zwielokrotnia własność font-size. Oznacza to, że wartość określona dla tej własności powinna być zasadniczo stosunkiem proporcji pierwszej deklarowanej czcionki. Na przykład, arkusz stylu, który definiuje font-size: 16px; font-size-adjust: 0.5, w praktyce określa, że rozmiar małych liter czcionki powinien wynosić 8px wysokości (16px razy 0.5).

Wartość początkowanone
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter and ::first-line (en-US).
Dziedziczonatak
Wartość wyliczonajako określone
Animation typea number

Składnia

font-size-adjust: <liczba> | none | inherit (en-US)

Wartości

none 
Wybiera rozmiar czcionki opierając się jedynie na własności font-size.
<liczba> 

Wybiera rozmiar czcionki w ten sposób, że jej małe litery (jako wyznaczone przez wartość x-height czcionki) są określane liczbą zwielokrotniająca font-size.

Zdefiniowana liczba powinna być zasadniczo stosunkiem proporcji (proporcja wartości x-height do rozmiaru czcionki) czcionki wybieranej w pierwszej kolejności w font-family. Będzie to oznaczało, że czcionka wybrana w pierwszej kolejności, kiedy jest dostępna, wyświetli się w tym samym rozmiarze w przeglądarkach, niezależnie, czy wspierają własność font-size-adjust.

Przykłady

Zobacz przykład

p{
  font: 12px Verdana, sans-serif;
  font-size-adjust: 0.58;
}

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Wspierana na wszystkich platformach począwszy od Gecko 1.9 / Firefox 3, zaś w Windows wpierana wcześniej.