mozilla
Wyniki wyszukiwania

  font

  Podsumowanie

  Własność font jest skrótową własnością do ustawienia font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height oraz font-family w jednym miejscu w arkuszu stylów.

  Składnia

  font: [ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]? <font-size> [ / <line-height> ]? <font-family>

  font: caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | -moz-window | -moz-document | -moz-workspace | -moz-desktop | -moz-info | -moz-dialog | -moz-button | -moz-pull-down-menu | -moz-list | -moz-field

  font: inherit

  Wartości

  Użycie skrótowej własności font ustawia własności pisma jako określone oraz ustawia wszystkie inne własności związane z czcionką do ich wartości początkowych.

  Zobacz font-style, font-variant, font-weight, font-size oraz font-family, by sprawdzić prawidłowe wartości każdej własności.

  Również czcionki systemowe mogą być określone przy użyciu własności font zamiast określania indywidualnych własności pisma:

  caption 
  Czcionka używana w opisanych kontrolkach (na przykład w przyciskach, listach rozwijanych itd.).
  icon 
  Czcionka używana do podpisywania ikon.
  menu 
  Czcionka używana w menu (na przykład menu rozwijanym, listach menu).
  message-box 
  Czcionka używana w oknach dialogowych.
  small-caption 
  Czcionka używana do opisywania małych kontrolek.
  status-bar 
  Czcionka używana w pasku stanu okna.
  -moz-window 
   
  -moz-document 
   
  -moz-workspace 
   
  -moz-desktop 
   
  -moz-info 
   
  -moz-dialog 
   
  -moz-button 
   
  -moz-pull-down-menu 
   
  -moz-list 
   
  -moz-field 
   

  Przykłady

  Zobacz przykład

  /* Ustawia rozmiar czcionki na 12pt oraz odstęp między liniami na 14pt. 
  Ustawia rodzinę czcionek na bezszeryfowe */
  p { font: 12pt/14pt sans-serif }
  
  /* Ustawia rozmiar czcionki na 80% rozmiaru znacznika-rodzica lub wartości domyślnej 
  (jeśli nie ma obecnego znacznika-rodzica) oraz ustawia rodzinę czcionek na bezszeryfowe */
  p { font: 80% sans-serif }
  
  /* Ustawia wagę (grubość) czcionki na pogrubioną, styl czcionki na kursywę, 
  rozmiar na duży i rodzinę czcionek na szeryfowe */
  p { font: bold italic large serif }
  

  Uwagi

  Składniki font-size oraz font-family skrótowej własności są obowiązkowe. Pominięcie ich jest błędem składniowym i powoduje, że cała własność zostanie zignorowana.

  Własności, dla których nie ma podanych żadnych wartości, są ustawiane do ich wartości domyślnej, którą jest normal dla wszystkich własności, które mogą być pominięte (font-style, font-variant, font-weight, oraz line-height).

  Własność font-size-adjust jest również ustawiana do jej wartości początkowej (none), kiedy określona jest skrótowa własność font.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  Przeglądarka Najniższa wersja
  Internet Explorer 3
  Netscape 4
  Opera 3.5

  Zobacz także

  font-family, font-size, font-size-adjust, font-style, font-variant, font-weight, line-height

   

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Mgjbot, Witia, emce
  Ostatnia aktualizacja: emce,
  Ukryj panel boczny