font

Podsumowanie

Własność font jest skrótową własnością do ustawienia font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height (en-US) oraz font-family w jednym miejscu w arkuszu stylów.

Składnia

font: [ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]? <font-size> [ / <line-height (en-US)> ]? <font-family>

font: caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | -moz-window | -moz-document | -moz-workspace | -moz-desktop | -moz-info | -moz-dialog | -moz-button | -moz-pull-down-menu | -moz-list | -moz-field

font: inherit (en-US)

Wartości

Użycie skrótowej własności font ustawia własności pisma jako określone oraz ustawia wszystkie inne własności związane z czcionką do ich wartości początkowych.

Zobacz font-style, font-variant, font-weight, font-size oraz font-family, by sprawdzić prawidłowe wartości każdej własności.

Również czcionki systemowe mogą być określone przy użyciu własności fontzamiast określania indywidualnych własności pisma:

caption 
Czcionka używana w opisanych kontrolkach (na przykład w przyciskach, listach rozwijanych itd.).
icon 
Czcionka używana do podpisywania ikon.
Czcionka używana w menu (na przykład menu rozwijanym, listach menu).
message-box 
Czcionka używana w oknach dialogowych.
small-caption 
Czcionka używana do opisywania małych kontrolek.
status-bar 
Czcionka używana w pasku stanu okna.
-moz-window 
 
-moz-document 
 
-moz-workspace 
 
-moz-desktop 
 
-moz-info 
 
-moz-dialog 
 
-moz-button 
 
-moz-pull-down-menu 
 
-moz-list 
 
-moz-field 
 

Przykłady

Zobacz przykład

/* Ustawia rozmiar czcionki na 12pt oraz odstęp między liniami na 14pt.
Ustawia rodzinę czcionek na bezszeryfowe */
p { font: 12pt/14pt sans-serif }
/* Ustawia rozmiar czcionki na 80% rozmiaru znacznika-rodzica lub wartości domyślnej
(jeśli nie ma obecnego znacznika-rodzica) oraz ustawia rodzinę czcionek na bezszeryfowe */
p { font: 80% sans-serif }
/* Ustawia wagę (grubość) czcionki na pogrubioną, styl czcionki na kursywę,
rozmiar na duży i rodzinę czcionek na szeryfowe */
p { font: bold italic large serif }

Uwagi

Składniki font-size oraz font-family skrótowej własności są obowiązkowe. Pominięcie ich jest błędem składniowym i powoduje, że cała własność zostanie zignorowana.

Własności, dla których nie ma podanych żadnych wartości, są ustawiane do ich wartości domyślnej, którą jest normal dla wszystkich własności, które mogą być pominięte (font-style, font-variant, font-weight, oraz line-height (en-US)).

Własność font-size-adjust jest również ustawiana do jej wartości początkowej (none), kiedy określona jest skrótowa własność font.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 3
Netscape 4
Opera 3.5

Zobacz także