content

Podsumowanie

Własność content określa, co jest wyświetlane wewnątrz pseudoelementów  :before i :after.

Składnia

content : normal | none | inherit | no-open-quote | no-close-quote ;
content : [ <string> | <counter> | attr(<identifier>) | <uri>
           | open-quote | close-quote]+ ;

Wartości

none (en-US)
normal (en-US)
<string> (en-US)
<uri> (en-US)
jeden lub więcej identyfikatorów URI odsyłających do zewnętrznego źródła, takiego jak obrazek.
<counter> (en-US)
open-quote i close-quote
będzie to zamienione przez odpowiednie ciągi z własności 'quotes'.
no-open-quote i no-close-quote
zwiększa (zmniejsza) poziom zagnieżdżeń cytatów, ale nie dodaje żadnej zawartości.
attr(attribute-name)
będzie to zamienione przez wartość ciągu atrybutu węzła.

Przykłady

q:lang { quotes: '"' '"' "'" "'" }
q:before { content: open-quote }
q:after { content: close-quote }
h1:before {
 content: "Chapter: ";
}

Notatki

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer ?
Firefox ?
Netscape ?
Opera ?
Safari ?

Zobacz także