color

Podsumowanie

color ustawia pierwszoplanowy kolor dla zawartości tekstowej elementu.

Składnia

color: color | inherit

Wartości

color 
Kolor może być określony zgodnie z poniższymi zasadami:
  • jako heksadecymalna (szesnastkowa) wartość RGB
  • jako regularna wartość RGB lub RGBA
  • jako regularna wartość HSL lub HSLA
  • jako jedna z predefiniowanych nazw kolorów

Przykłady

Poniżej są wszystkie sposoby na zrobienie czerwonego tekstu w elemencie:

element { color: red }
element { color: #f00 }
element { color: #ff0000 }
element { color: rgb(255,0,0) }
element { color: rgb(100%, 0%, 0%) }
element { color: hsl(0, 100%, 50%) }

Jeśli chcesz uwzględnić wartość kanału alfa by uwzględnić przezroczystość, możesz użyć kolorów w formacie RGBA lub HSLA:

element { color: rgba(255, 0, 0, 0.5) }
element { color: hsla(0, 100%, 50%, 0.5) }

Oba powyższe przykłady definiują kolor z przezroczystością ustawioną na 0.5 lub 50%.

Notatki

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką