border

Podsumowanie

Własność border jest skróconą własnością dla ustawienia indywidualnych wartości własności obramowania w jednym miejscu w arkuszu stylów. border może być używane do ustawienia jednej lub więcej z następujących własności: border-width, border-style, border-color.

Wartość początkowaas each of the properties of the shorthand:
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter.
Dziedziczonano
Wartość wyliczonaas each of the properties of the shorthand:
Animation typeas each of the properties of the shorthand:

Składnia

border: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;

Wartości

border-width
Zobacz border-width.
border-style 
Zobacz border-style.
border-color 
Zobacz border-color.

Przykłady

Zobacz przykład

element {
    border: 1px solid #000;
}

Notatki

Podczas, gdy własności border-width, border-style oraz border-color przyjmują do czterech wartości, ta własność przyjmuje tylko jedną wartość dla każdej własności.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border' in that specification.
Candidate Recommendation Technically removes the support for transparent as it is now a valid <color> (en-US); this has no practical influence.
Though it cannot be set to another value using the shorthand, border does now reset border-image (en-US) to its initial value (none).
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border' in that specification.
Recommendation Accepts the inherit keyword. Also accepts transparent as a valid color.
CSS Level 1
The definition of 'border' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4.0 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.9.2) ? ? 1.0