MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Właściwość CSS background-color ustawia kolor tła elementu, albo poprzez wartość koloru lub słowo kluczowe transparent.

Wartość początkowatransparent
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Dziedziczonano
Mediavisual
Wartość wyliczonaIf the value is translucent, the computed value will be the rgba() corresponding one. If it isn't, it will be the rgb() corresponding one. The transparent keyword maps to rgba(0,0,0,0).
Animation typea color
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Składnia

Właściwość background-color jest deklarowana jako pojedyncza wartość <color>.

background-color: color | transparent | inherit

Wartości

<color>
Jest to styl CSS, który opisuje zunifikowany kolor tła. Nawet jeśli jest zdefiniowany jeden lub kilka background-image, kolor może być renderowany, poprzez przezroczystość o ile nie jest ustawiony jako opaque. W CSS transparent jest kolorem.
Kolor może być określony jako szesnastkowa wartość RGB np. #ffaac9, typowa wartość RGB np.
rgb(255, 255, 128);
 lub poprzez użycie jednego z predefiniowanych słów kluczowych określających kolor.
transparent 
Domyślną wartością dla background-color jest transparent, oznacza to, że element nie ma własnego koloru tła, zamiast tego renderowany jest kolor tła rodzica.

Przykłady

HTML

<div class="exampleone">
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
</div>

<div class="exampletwo">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
</div>

<div class="examplethree">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
</div>

CSS

.exampleone {
  background-color: teal;
  color: white;
}

.exampletwo {
  background-color: rgb(153,102,153);
  color: rgb(255,255,204);
}

.examplethree {
  background-color: #777799;
  color: #FFFFFF;
}

Result

Specyfikacje

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: LuciusLuWroc, SphinxKnight, teoli, Yuichiro, Witia, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: LuciusLuWroc,