Rozszerzenia WebKit

Webkit wspiera wiele rozszerzeń dedykowanych CSS opatrzonych prefiksem -webkit. Wszystkie właściwości opatrzone prefiksem -webkit działają również z prefiksem -apple.

Niektóre z tych właściwości zostały zawarte w szkicu specyfikacji CSS w celu włączenia do ostatecznej rekomendacji, ale są one jeszcze eksperymentalne. Niektóre z tych niestandardowych właściwości nie wchodzą w skład linii standardowo obowiązującej.

Jednostki z prefiksem WebKit obowiązującego standardu

Jednostki z prefiksem WebKit z odpowiednikiem bez prefiksu

W celu maksymalizacji kompatybilności z Twoim CSS powinienneś/powinnaś stosować właściwości standardu bez prefiksu zamiast opcji z prefiksem. Poniżej znajduje się lista wszystkich wariantów:

Firmowe jednostki z prefiksem WebKit (nie do używania na stronach internetowych)

A

B

C

D E

F

G

H – K

L

M

N

O

P Q

R

S

T – Z

Zobacz również