Selektory typu

Selektory typu dopasowują wszystkie elementy mające taką samą nazwę jak dany selektor. Własności zostaną zastosowane do każdego elementu danego typu niezależnie od tego, gdzie znajduje się w drzewie dokumentu.

Składnia

selektor {własności }

selektor jest do dowolnym elementem np. p, div, a, table.

Przykład

CSS

span {
  background-color: skyblue;
}

HTML

<span>Span z tekstem.</span>
<p>Akapit z tekstem.</p>
<span>Span z większą ilością tekstu.</span>

Rezultat

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Selectors Level 4
The definition of 'Type (tag name) selector' in that specification.
Working Draft No changes
Selectors Level 3
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation No changes
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation Initial definition

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser