Selektory typu

Selektory typu dopasowują wszystkie elementy mające taką samą nazwę jak dany selektor. Własności zostaną zastosowane do każdego elementu danego typu niezależnie od tego, gdzie znajduje się w drzewie dokumentu.

Składnia

selektor {własności }

selektor jest do dowolnym elementem np. p, div, a, table.

Przykład

CSS

span {
  background-color: skyblue;
}

HTML

<span>Span z tekstem.</span>
<p>Akapit z tekstem.</p>
<span>Span z większą ilością tekstu.</span>

Rezultat

Specyfikacje

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser