:root

Podsumowanie

Pseudoklasa :root odnosi się do głównego węzła dokumentu.

Składnia

selektor:root {własności }

Przykłady

*:root { margin: 0; }

Przykład głównemu węzłowi dokumentu ustawi margines na zero.

Notatki

W HTML4 głównym węzłem dokumentu jest zawsze element HTML.

Specyfikacje

CSS 3

Zobacz także

:empty, :not