mozilla
Wyniki wyszukiwania

  :not

  Podsumowanie

  Pseudoklasa :not sprawia, iż własności są stosowane do elementów, które nie spełniają podanego kryterium.

  Składnia

  selektor:not(selektor) { własności }
  

  Przykłady

  *:not(DIV) { color: red; }
  

  Przykład nada czerwony kolor czcionki wszystkim elementom za wyjątkiem elementów DIV.

  input:not([DISABLED]) { border-color: green; }
  

  Przykład wszystkim elementom INPUT, które są aktywne (nie są DISABLED), zmieni kolor obramowania na zielone.

  input:not([TYPE=PASSWORD]) {własności }
  

  Przykład przydzieli własności wszystkim elementom INPUT, które mają atrybut TYPE inny niż PASSWORD.

  *:not(P) {własności }
  

  Przykład przydzieli własności wszystkim elementom innym, niż P.

  a:not(:hover) {własności }
  

  Przykład nada własności wszystkim elementom A, na których nie stoi kursor. Jest to równoważne z:

  a:link:visited {własności }
  

   

  body > input:not([disabled]):not([type=text]) {własności }
  

  Przykład przypisze własności wszystkim elementom INPUT, które są dziećmi BODY oraz, które nie mają atrybutu DISABLED i jednocześnie nie są typu TEXT.

  Notatki

  Pseudoklasa :not nie może być negowana przez inne :not.

   

  Specyfikacje

  Zobacz także

  :before, :after, content, :empty

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Abc, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny