mozilla
Wyniki wyszukiwania

  -moz-image-region

  « CSS « Dokumentacja CSS « Rozszerzenia Mozilli

  Podsumowanie

  Dla określonych elementów i pseudoelementów XUL, które używają obrazka z własności list-style-image, ta własność określa obszar obrazka, który jest używany w miejsce całego obrazka. Pozwala to elementowi używać różnych fragmentów tego samego obrazka w celu ulepszenia wykonania.

  Składnia jest podobna do własności clip. Wszystkie cztery wartości są określane względem górnego lewego rogu obrazka.

  • Wartość początkowa auto
  • Dotyczy: element XUL image i pseudoelementy :-moz-tree-image, :-moz-tree-twisty oraz :-moz-tree-checkbox
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: Dla wartości rect() prostokąt składający się z czterech wyliczonych wartości; w innym przypadku jako określone.

  Składnia

  -moz-image-region: rect(top, right, bottom, left);
  

  Przykłady

  #example-button {
   /* display only the 4x4 area from the top left of this image */
   list-style-image: url("chrome://example/skin/example.png");
   -moz-image-region: rect(0px, 4px, 4px, 0px);
  }
  #example-button:hover {
   /* use the 4x4 area to the right of the first for the hovered button */
   -moz-image-region: rect(0px, 8px, 4px, 4px);
  }
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Witia, Ptak82, teoli, Filemon, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,