-moz-image-region

Niestandardowy

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Dla określonych elementów i pseudoelementów XUL, które używają obrazka z własności list-style-image, ta własność określa obszar obrazka, który jest używany w miejsce całego obrazka. Pozwala to elementowi używać różnych fragmentów tego samego obrazka w celu ulepszenia wykonania.

Składnia jest podobna do własności clip. Wszystkie cztery wartości są określane względem górnego lewego rogu obrazka.

  • Wartość początkowa auto
  • Dotyczy: element XUL <xul:image> i pseudoelementy :-moz-tree-image, :-moz-tree-twisty oraz :-moz-tree-checkbox
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: Dla wartości rect() prostokąt składający się z czterech wyliczonych wartości; w innym przypadku jako określone.

Składnia

-moz-image-region: rect(top, right, bottom, left);

Przykłady

#example-button {
  /* display only the 4x4 area from the top left of this image */
  list-style-image: url("chrome://example/skin/example.png");
  -moz-image-region: rect(0px, 4px, 4px, 0px);
}
#example-button:hover {
  /* use the 4x4 area to the right of the first for the hovered button */
  -moz-image-region: rect(0px, 8px, 4px, 4px);
}