:not()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS de negació, :not(X), és una notació funcional tenint un senzill selector X com un argument. S'ajusta a un element que no està representat per l'argument. X no ha de contenir un altre selector de negació.

Notes:
  • Es poden escriure selectors inútils amb aquesta pseudo-classe. Per exemple, :no(*) coincideix amb qualsevol element que no és qualsevol element, de manera que mai s'aplica la regla.
  • És possible tornar a escriure altres regles. Per exemple. foo:not(bar) coincidirà amb el mateix element que el foo més simple. No obstant això, l'especificitat de la primera és més gran.
  • :not(foo){} coincidirà amb qualsevol cosa que no és foo, incloent <html> i <body>.
  • Aquest selector només s'aplica a un element; no es pot utilitzar per excloure tots els ancestres. Per exemple, body :not(table) encara s'aplicarà als enllaços dins d'una taula, ja que <tr> coincidirà amb la part :not() del selector.

Sintaxi

:not( <selector># ) { style properties }

Exemples

p:not(.classy) { color: red; }
body *:not(p) { color: green; }

Donada la CSS anterior i el codi HTML següent ...

<p>Some text.</p>
<p class="classy">Some other text.</p>
<span>One more text<span>

S'obté un resultat com aquest:

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':not()' in that specification.
Working Draft Estén el seu argument per permetre a alguns selectors no simples.
Selectors Level 3
The definition of ':not()' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.5 3.2
Arguments estesos No support No support No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 1.0 (1) 9.0 10.0 3.2
Arguments estesos No support No support No support No support No support

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,