Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

CSS Grid Layout вводить двовимірну сітку до CSS. Сітки можуть бути використані для виділення основних областей сторінки або невеликих елементів інтерфейсу користувача. У цій статті представлена схема CSS Grid Layout та нова термінологія, яка входить до специфікації CSS Grid Layout Level 1. Функції, наведені в цьому огляді, будуть більш детально пояснені в решті цього посібника.

Що таке grid?

Grid являє собою набір горизонтальних і вертикальних ліній, що перетинаються - один набір, що визначає колонки та інші рядки. Елементи можуть бути розміщені на сітці, дотримуючись цих стовпців та рядків. Макет сітки CSS має такі особливості:

Фіксовані та гнучкі розміри доріжок

Ви можете створити сітку з фіксованими розмірами доріжок - наприклад, використовуючи пікселі. Ви також можете створити сітку з використанням гнучких розмірів у відсотках або з новою одиницею fr, яку розроблену саме для цієї мети.

Розміщення елементів

Ви можете розміщувати елементи у точному місці сітки, використовуючи номери рядків, імена або орієнтуючись на область сітки. Сітка також містить алгоритм для управління розміщенням предметів, які не мають явного положення на сітці.

Створення додаткових доріжок для вмісту

Ви можете визначити сітку явно у макеті сітки, але специфікація також стосується вмісту, доданого за межами оголошеної сітки, додаючи додаткові рядки та стовпчики за потребою. Включені такі функції, як додавання "стільки стовпчиків, які вміститься в контейнер".

Управління вирівнюванням

Сітка містить функції вирівнювання для того, щоб ми могли контролювати, як елементи вирівнюються, коли вони розміщені в області сітки, і як вирівнюється вся сітка.

Управління вмістом, що перекривається

У секцію сітки можна додати більш ніж один елемент. Також області можуть частково перекривати одне одну. Цим накладенням можна керувати за допомогою z-index.

Grid - це потужна специфікація, яка у поєднанні з іншими частинами CSS такими, як flexbox, дозволяє вам створювати макети, які раніше неможливо було створити за допомогою CSS. Все починається шляхом створення сітки у grid-контейнері.

Grid-контейнер

Ми створюємо grid-контейнер оголошуючи display: grid або display: inline-grid на елементі. Як тільки ми це зробимо, всі прямі діти елементу стають grid-елементами.

У цьому прикладі, у мене div-елемент з класом wrapper, що містить в собі п'ять дочірніх елементів.

<div class="wrapper">
 <div>One</div>
 <div>Two</div>
 <div>Three</div>
 <div>Four</div>
 <div>Five</div>
</div>

Я роблю з класу .wrapper grid-контейнер.

.wrapper {
 display: grid;
}

All of the direct children are now grid items. In a web browser, you won’t see any difference to how the items were displayed before turning them into a grid as grid has created a single column grid for the items. At this point, you may find it useful to work in Firefox Developer Edition, which has the Grid Inspector available as part of the Developer Tools. If you view this example in Firefox and inspect the grid, you will see a small icon next to the value grid. Click this and the grid on this element will be overlaid in the browser window.

Using the Grid Highlighter in DevTools to view a grid

As you learn and then work with CSS Grid Layout this tool will give you a better idea of what is happening with your grids visually.

If we want to start making this more grid-like we need to add column tracks.

Grid Tracks

We define rows and columns on our grid with the grid-template-columns and grid-template-rows properties. These define grid tracks. A grid track is the space between any two lines on the grid. In the below image you can see a track highlighter – the first row track in our grid.

I can add to our earlier example by adding the grid-template-columns property, then defining the size of the column tracks.

I have now created a grid with three 200-pixel-wide column tracks. The child items will be laid out on this grid one in each grid cell.

<div class="wrapper">
 <div>One</div>
 <div>Two</div>
 <div>Three</div>
 <div>Four</div>
 <div>Five</div>
</div>
.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: 200px 200px 200px;
}

The fr Unit

Tracks can be defined using any length unit. Grid also introduces an additional length unit to help us create flexible grid tracks. The new fr unit represents a fraction of the available space in the grid container. The next grid definition would create three equal width tracks that grow and shrink according to the available space.

<div class="wrapper">
 <div>One</div>
 <div>Two</div>
 <div>Three</div>
 <div>Four</div>
 <div>Five</div>
</div>
.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}

In this next example, we create a definition with a 2fr track then two 1fr tracks. The available space is split into four. Two parts are given to the first track and one part each to the next two.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr;
}

In this final example, we mix absolute sized tracks with fraction units. The first track is 500 pixels so this fixed width is taken away from the available space. The remaining space is divided into three and assigned in proportion to the two flexible tracks.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: 500px 1fr 2fr;
}

Track listings with repeat() notation

Large grids with many tracks can use repeat() notation to repeat all or a section of the track listing. For example the grid definition:

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}

Can also be written as:

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

Repeat notation can be used for a part of the track listing. In this next example I have created a grid with an initial 20-pixel track, then a repeating section of 6 1fr tracks then a final 20-pixel track.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: 20px repeat(6, 1fr) 20px;
}

Repeat notation takes a track listing, therefore you can use it to create a repeating pattern of tracks. In this next example, my grid will consist of 10 tracks, a 1fr track followed by a 2fr track, repeated five times.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(5, 1fr 2fr);
}

The implicit and explicit grid

When creating our example grid we defined our column tracks with the grid-template-columns property, but let grid create rows as needed for the content. These rows are created in the implicit grid. The explicit grid consists of the rows and columns you define with grid-template-columns and grid-template-rows. If you place something outside of that defined grid, or due to the amount of content more grid tracks are needed, then grid creates rows and columns in the implicit grid. These tracks will be auto-sized by default, so will size based on the content inside them.

You can also define a set size for tracks created in the implicit grid with the grid-auto-rows and grid-auto-columns properties.

In the below example we use grid-auto-rows to ensure that tracks created in the implicit grid are 200 pixels tall.

<div class="wrapper">
 <div>One</div>
 <div>Two</div>
 <div>Three</div>
 <div>Four</div>
 <div>Five</div>
</div>
.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-auto-rows: 200px;
}

Track sizing and minmax()

When setting up an explicit grid or defining the sizing for automatically created rows or columns we may want to give tracks a minimum size, but ensure they expand to fit any content that is added. For example, I may want my rows to never collapse smaller than 100 pixels, but if my content stretches to 300 pixels in height I would like the row to stretch to that height.

Grid has a solution for this with the minmax() function. In this next example I am using minmax() in the value of grid-auto-rows. Automatically created rows will be a minimum of 100 pixels tall, and a maximum of auto. Using auto means that the size will look at the content size and so stretch to give space for the tallest thing in a cell in this row.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
}
<div class="wrapper">
 <div>One</div>
 <div>Two
  <p>I have some more content in.</p>
  <p>This makes me taller than 100 pixels.</p>
 </div>
 <div>Three</div>
 <div>Four</div>
 <div>Five</div>
</div>

Grid Lines

It should be noted that when we define a grid we define the grid tracks, not the lines. Grid then gives us numbered lines to use when positioning items. In our three column, two row grid we have four column lines.

Diagram showing numbered grid lines.

Lines are numbered according to the writing mode of the document. In a left-to-right language, line 1 is on the left-hand side of the grid. In a right-to-left language, it is on the right-hand side of the grid. Lines can also be named, and we will look at how to do this in a later guide in this series.

Positioning items against lines

We will be exploring line based placement in full detail in a later article. The following example demonstrates doing this in a simple way. When placing an item we target the line – rather than the track.

In the following example I am placing the first two items on our three column track grid, using the grid-column-start, grid-column-end, grid-row-start and grid-row-end properties. Working from left to right, the first item is placed against column line 1, and spans to column line 4, which in our case is the far right line on the grid. It begins at row line 1 and ends at row line 3, therefore spanning two row tracks.

The second item starts on grid column line 1, and spans one track. This is the default so I do not need to specify the end line. It also spans two row tracks from row line 3 to row line 5. The other items will place themselves into empty spaces on the grid.

<div class="wrapper">
 <div class="box1">One</div>
 <div class="box2">Two</div>
 <div class="box3">Three</div>
 <div class="box4">Four</div>
 <div class="box5">Five</div>
</div>
.wrapper { 
 display: grid; 
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr); 
 grid-auto-rows: 100px; 
} 

.box1 { 
 grid-column-start: 1; 
 grid-column-end: 4; 
 grid-row-start: 1; 
 grid-row-end: 3; 
}

.box2 { 
 grid-column-start: 1; 
 grid-row-start: 3; 
 grid-row-end: 5; 
}

Don't forget that you can use the Grid Inspector in Firefox Developer Tools to see how the items are positioned against the lines of the grid.

Grid Cells

A grid cell is the smallest unit on a grid. Conceptually it is like a table cell. As we saw in our earlier examples, once a grid is defined on a parent the child items will lay themselves out one in each cell of the defined grid. In the below image I have highlighted the first cell of the grid.

The first cell of the grid highlighted

Grid areas

Items can span one or more cells both by row or by column, and this creates a grid area. Grid areas have to be rectangular – it isn’t possible to create an L-shaped area for example. The highlighted grid area spans two row and two column tracks.

A grid area

Gutters

Gutters or alleys between grid cells can be created using the grid-column-gap and grid-row-gap properties, or the shorthand grid-gap. In the below example I am creating a 10-pixel gap between columns and a 1em gap between rows.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-column-gap: 10px;
 grid-row-gap: 1em;
}
<div class="wrapper">
 <div>One</div>
 <div>Two</div>
 <div>Three</div>
 <div>Four</div>
 <div>Five</div>
</div>

Any space used by gaps will be accounted for before space is assigned to flexible length fr tracks, and gaps act for sizing purposes like a regular grid track, however you cannot place anything into a gap. In terms of line-based positioning, the gap acts like a fat line.

Nesting grids

A grid item can become a grid container. In the following example I have the three-column grid created earlier, with our two positioned items. In this case the first item has some sub-items. As these items are not direct children of the grid they do not participate in grid layout and so display in normal document flow.

<div class="wrapper">
 <div class="box box1">
  <div class="nested">a</div>
  <div class="nested">b</div>
  <div class="nested">c</div>
  </div>
 <div class="box box2">Two</div>
 <div class="box box3">Three</div>
 <div class="box box4">Four</div>
 <div class="box box5">Five</div>
</div>

Nested grid in flow

If I set box1 to display: grid I can give it a track definition and it too will become a grid. The items then lay out on this new grid.

.box1 {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 4;
 grid-row-start: 1;
 grid-row-end: 3;
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

In this case the nested grid has no relationship to the parent. As you can see in the example it has not inherited the grid-gap of the parent and the lines in the nested grid do not align to the lines in the parent grid.

Subgrid

In the level 1 grid specification there is a feature called subgrid which would let us create nested grids that use the track definition of the parent grid.

Subgrids are not yet implemented in any browsers, and the specification is subject to change.

In the current specification, we would edit the above nested grid example to use display: subgrid rather than display: grid, then remove the track definition. The nested grid will use the parent grid tracks to lay out items.

It should be noted that the nested grid is in both dimensions—rows and columns. There is no concept of the implicit grid working with subgrids. This means you need to ensure that the parent grid has enough row and column tracks for all the subitems.

.box1 {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 4;
 grid-row-start: 1;
 grid-row-end: 3;
 display: subgrid;
}

Layering items with z-index

Grid items can occupy the same cell. If we return to our example with items positioned by line number, we can change this to make two items overlap.

<div class="wrapper">
 <div class="box box1">One</div>
 <div class="box box2">Two</div>
 <div class="box box3">Three</div>
 <div class="box box4">Four</div>
 <div class="box box5">Five</div>
</div>
.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-auto-rows: 100px;
}

.box1 {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 4;
 grid-row-start: 1;
 grid-row-end: 3;
}

.box2 {
 grid-column-start: 1;
 grid-row-start: 2;
 grid-row-end: 4;
}

The item box2 is now overlapping box1, it displays on top as it comes later in the source order.

Controlling the order

We can control the order in which items stack up by using the z-index property - just as with positioned items. If we give box2 a lower z-index than box1 it will display below box1 in the stack.

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-auto-rows: 100px;
}

.box1 {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 4;
 grid-row-start: 1;
 grid-row-end: 3;
 z-index: 2;
}

.box2 {
 grid-column-start: 1;
 grid-row-start: 2;
 grid-row-end: 4;
 z-index: 1;
}

Next Steps

In this article we have had a very quick look through the Grid Layout Specification. Have a play with the code examples, and then move onto the next part of this guide where we will really start to dig into the detail of CSS Grid Layout.

Мітки документа й учасники

 Зробили внесок у цю сторінку: ivaskonyan
 Востаннє оновлена: ivaskonyan,