word-spacing

Podsumowanie

Własność CSS 'word spacing' określa odstęp pomiędzy słowami w tekstowej zawartości elementu. Można zdefiniować od jednej do trzech wartości, by wskazać minimalny, maksymalny oraz optymalny odstęp między słowami.

Wartość początkowanormal
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Dziedziczonatak
Percentagesrefer to the width of the affected glyph
Mediavisual
Wartość wyliczonaan optimum, minimum, and maximum value, each consisting of either an absolute length, a percentage, or the keyword normal
Animation typea length
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Składnia

word-spacing: [ normal | <length>  | <percentage> ] {1,3}

Wartości

normal 
 
<length>  
 
<percentage>  
 

Przykłady

p {
  word-spacing: 1em 3em 2em;
}

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer ?
Firefox ?
Netscape ?
Opera ?
Safari ?