white-space

Podsumowanie

Własność CSS white-space jest używana do opisu sposobu, w jaki białe znaki są traktowane wewnątrz elementu.

Wartość początkowanormal
Stosowana dowszystkich elementów
Dziedziczonatak
Wartość wyliczonajako określone
Animation typediscrete

Składnia

white-space: normal | pre | nowrap | pre-wrap | -moz-pre-wrap | pre-line | inherit ;

Wartości

normal (en-US)
wszystkie sekwencje białych znaków i zakończenia linii będą skracane. Zakończenia linii nie likwidują zawijania zawartości.
pre
wszystkie białe znaki w źródle będą zachowane, linie są przełamane tylko na znakach nowej linii w źródle.
nowrap
wszystkie sekwencje białych znaków i zakończenia linii będą skracane, również przełamania linii (zawijanie tekstu) są zlikwidowane wewnątrz zawartości.
pre-wrap
wszystkie białe znaki w źródle będą zachowane, linie są przełamane na znakach nowej linii i w razie konieczności zawijają zawartość.
-moz-pre-wrap Deprecated
identyczne jak pre-wrap, jest to rozszerzenie Mozilli, które stało się własnością CSS 2.1 pre-wrap, która powinna być używana zamiast niego.
pre-line
wszystkie sekwencje białych znaków będą skrócone, linie są przełamane na znakach nowej linii i również w razie potrzeby zawartość jest zawijana.
inherit (en-US)
dziedziczy po rodzicu.

Przykłady

code {
  white-space: pre;
}

Notatki

pre-line nie jest jeszcze zaimplementowane w Mozilli.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

(Próbna tabela zgodności)

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 0
Firefox 0
Netscape 0
Opera 0
Safari ?