mozilla
Wyniki wyszukiwania

  white-space

  Podsumowanie

  Własność CSS white-space jest używana do opisu sposobu, w jaki białe znaki są traktowane wewnątrz elementu.

  Składnia

  white-space: normal | pre | nowrap | pre-wrap | -moz-pre-wrap | pre-line | inherit ;
  

  Wartości

  normal
  wszystkie sekwencje białych znaków i zakończenia linii będą skracane. Zakończenia linii nie likwidują zawijania zawartości.
  pre
  wszystkie białe znaki w źródle będą zachowane, linie są przełamane tylko na znakach nowej linii w źródle.
  nowrap
  wszystkie sekwencje białych znaków i zakończenia linii będą skracane, również przełamania linii (zawijanie tekstu) są zlikwidowane wewnątrz zawartości.
  pre-wrap
  wszystkie białe znaki w źródle będą zachowane, linie są przełamane na znakach nowej linii i w razie konieczności zawijają zawartość.
  -moz-pre-wrap
  identyczne jak pre-wrap, jest to rozszerzenie Mozilli, które stało się własnością CSS 2.1 pre-wrap, która powinna być używana zamiast niego.
  pre-line
  wszystkie sekwencje białych znaków będą skrócone, linie są przełamane na znakach nowej linii i również w razie potrzeby zawartość jest zawijana.
  inherit
  dziedziczy po rodzicu.

  Przykłady

  Zobacz przykład

  code {
   white-space: pre;
  }
  

  Notatki

  pre-line nie jest jeszcze zaimplementowane w Mozilli.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  (Próbna tabela zgodności)

  Przeglądarka Najniższa wersja
  Internet Explorer 0
  Firefox 0
  Netscape 0
  Opera 0
  Safari ?

  Zobacz także

  Text-related properties: letter-spacing, text-align, text-decoration, text-decoration-color, text-decoration-line, text-decoration-style, text-rendering, text-shadow, text-transform, text-indent, white-space, word-spacing

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Witia, SphinxKnight, teoli, FredB
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny