list-style-position

Podsumowanie

list-style-position określa pozycję znacznika listy w elemencie listy.

Składnia

list-style-position: inside | outside | inherit

Wartości

outside
Znacznik jest umieszczany poza elementem listy.
inside
Znacznik jest umieszczany wewnątrz elementu listy. Jest on pierwszym blokiem inline i zawartość elementu go opływa.

Przykłady

HTML

<ul class="one"> List 1
 <li>List Item 1-1</li>
 <li>List Item 1-2</li>
 <li>List Item 1-3</li>
 <li>List Item 1-4</li>
</ul>
<ul class="two"> List 2
 <li>List Item 2-1</li>
 <li>List Item 2-2</li>
 <li>List Item 2-3</li>
 <li>List Item 2-4</li>
</ul>
<ul class="three"> List 3
 <li>List Item 3-1</li>
 <li>List Item 3-2</li>
 <li>List Item 3-3</li>
 <li>List Item 3-4</li>
</ul>

CSS

.one {
 list-style:square inside;
}

.two {
 list-style-position: outside;
 list-style-type: circle;
}

.three {
 list-style-image: url("https://mdn.mozillademos.org/files/11979/starsolid.gif");
 list-style-position: inherit;
}

Result

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Zobacz także