Wartość początkowa

Podsumowanie

Wartość początkowa podana w podsumowaniu każdej własności CSS ma odmienne znaczenie własności dziedziczonych i własności niedziedziczonych.

Dla własności dziedziczonych wartość początkowa używana jest tylko dla elementu źródłowego, gdy nie określono wartości elementu.

Dla własności niedziedziczonych wartość początkowa używana jest dla każdego elementu, gdy nie określono wartości elementu.

W CSS3 dodano wartość initial, by pozwolić autorom na wyraźne określenie wartości początkowej.

Zobacz również