initial

Słowo kluczowe initial aplikuje w CSSie początkową wartość do właściwości danego elementu. Jest ono dozwolne w każdej właściwości CSS i powoduje ono użycie wartości początkowej.

We właściwościach dziedziczonych wartość początkowa może być zaskakująca i powinieneś się zastanowić nad użyciem słów kluczowych inherit, unset, lub revert zamiast wartości początkowej.

Przykłady

 /* nagłówek z zieloną ramką */
 h2 { border: medium solid green }

 /* poniższy kod użyty w sidebarze przywraca kolor początkowy (initial) ramki */
 #sidebar h2 { border-color: initial; }
 <p style="color:red">
  ten tekst jest czerwony
    <em style="color:initial">
     ten tekst ma kolor początkowy (initial), np. czarny
    </em>
  ponownie kolor czerwony
 </p> 

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
CSS Cascading and Inheritance Level 4
The definition of 'initial' in that specification.
Candidate Recommendation No changes from Level 3.
CSS Cascading and Inheritance Level 3
The definition of 'initial' in that specification.
Recommendation Defines what an initial value is.
CSS Values and Units Module Level 3
The definition of 'initial' in that specification.
Candidate Recommendation Defines the keyword.

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Podstawowe wspracie 1.0 3.5 (1.9.1)-moz[1]
19.0 (19.0)
No support 15.0 1.2
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wsparcie 1.0 1.0 (1.9.1)-moz[1]
19.0 (19.0)
No support No support (Yes)

[1] Od wersji Firefox 1.0 wzwyż, wsparcie dla -moz-initial zostało dodane do każdej wersji, zakończono obsługęquotes od wersji Firefox 3.5 (Gecko 1.9.1). Wsparie dla niestandardowych prefiksów -moz-border-*-colors w wersji Firefox 3.6 (Gecko 1.9.2). Wsparcie dla prefiksu -moz-initial zostało usunięte w Firefox 24 na korzyść słowa kluczowego initial.

Zobacz również