initial

Słowo kluczowe initial aplikuje w CSSie początkową wartość do właściwości danego elementu. Jest ono dozwolne w każdej właściwości CSS i powoduje ono użycie wartości początkowej.

We właściwościach dziedziczonych wartość początkowa może być zaskakująca i powinieneś się zastanowić nad użyciem słów kluczowych inherit (en-US), unset (en-US), lub revert (en-US) zamiast wartości początkowej.

Przykłady

 /* nagłówek z zieloną ramką */
 h2 { border: medium solid green }

 /* poniższy kod użyty w sidebarze przywraca kolor początkowy (initial) ramki */
 #sidebar h2 { border-color: initial; }
 <p style="color:red">
  ten tekst jest czerwony
    <em style="color:initial">
     ten tekst ma kolor początkowy (initial), np. czarny
    </em>
  ponownie kolor czerwony
 </p> 

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
CSS Cascading and Inheritance Level 4
The definition of 'initial' in that specification.
Candidate Recommendation No changes from Level 3.
CSS Cascading and Inheritance Level 3
The definition of 'initial' in that specification.
Recommendation Defines what an initial value is.
CSS Values and Units Module Level 3
The definition of 'initial' in that specification.
Candidate Recommendation Defines the keyword.

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Podstawowe wspracie 1.0 3.5 (1.9.1)-moz (en-US)[1]
19.0 (19.0)
No support 15.0 1.2
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wsparcie 1.0 1.0 (1.9.1)-moz (en-US)[1]
19.0 (19.0)
No support No support (Yes)

[1] Od wersji Firefox 1.0 wzwyż, wsparcie dla -moz-initial zostało dodane do każdej wersji, zakończono obsługęquotes (en-US) od wersji Firefox 3.5 (Gecko 1.9.1). Wsparie dla niestandardowych prefiksów -moz-border-*-colors w wersji Firefox 3.6 (Gecko 1.9.2). Wsparcie dla prefiksu -moz-initial zostało usunięte w Firefox 24 na korzyść słowa kluczowego initial.

Zobacz również