direction

Podsumowanie

Własność direction powinna być ustawiana w celu dobrania kierunku tekstu: rtl dla hebrajskiego lub arabskiego tekstu oraz ltr dla innych pism. Normalnie powinno być to robione raczej jako cześć dokumentu (np. poprzez użycie atrybutu dir w HTML) niż poprzez bezpośrednie użycie CSS.

Własność ustawia bazowy kierunek tekstu elementów blokowych oraz kierunek osadzonych utworzonych przez własność unicode-bidi (en-US). Ustawia również domyślne wyrównanie tekstu i elementów blokowych oraz kierunek, w jakim komórki następują w wierszu tabeli.

Składnia

direction: [ 'ltr' | 'rtl' | inherit ] ;

Wartości

ltr 
Domyślna wartość direction. Tekst i inne elementy idą od lewej do prawej,
rtl 
Tekst i inne elementy idą od prawej do lewej.

Aby własność direction miała jakiś efekt w elementach inline, wartością własności unicode-bidi (en-US) musi być 'embed' lub 'override'.

Przykłady

blockquote {
  direction : rtl ;
}

Notatki

W odróżnieniu od atrybutu dir w HTML, własność direction nie jest dziedziczona od kolumn tabeli do komórek tabeli, ponieważ dziedziczenie CSS spływa po drzewie dokumentu, a komórki tabeli są wewnątrz wierszy, ale nie wewnątrz kolumn.

Specyfikacje

Zobacz także