mozilla
Wyniki wyszukiwania

  cursor

  Podsumowanie

  Własność cursor określa kursor myszy wyświetlany, kiedy wskaźnik myszy jest nad elementem.

  Składnia

  cursor: <std-cursor-name> | <url> [<x> <y>]? [, <url> [<x> <y>]?]* | inherit ;
  
  cursor: [<url> [<x> <y>]?,]* <std-cursor-name> ;
  

  Wartości

  <url> [<x> <y>]</y></x>? 
  URL własnego kursora. Może być podany więcej niż jeden w wypadku, kiedy niektóre typy obrazów nie są obsługiwane. Pozostałe adresy URL muszą być podane jako ostatnie. Zobacz Użycie wartości URL dla własności cursor po więcej informacji.
  <std-cursor-name>
  Jedna z nazw kursorów podanych w poniższej tabeli.
  default 
  domyślny kursor (zazwyczaj strzałka)
  auto 
  odpowiednik text, kiedy jest ponad tekstem i default w innych przypadkach
  crosshair 
  kursor w kształcie krzyżyka, często używany do wskazania zaznaczenia w bitmapie
  pointer 
  kursor używany nad linkami (zwykle ręka)
  move 
  kursor przenoszenia
  e-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru prawej krawędzi pudełka
  ne-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru górnego prawego rogu pudełka
  nw-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru górnego lewego rogu pudełka
  n-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru górnej krawędzi pudełka
  se-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru dolnego prawego rogu pudełka
  sw-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru dolnego lewego rogu pudełka
  s-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru dolnej krawędzi pudełka
  w-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru lewej krawędzi pudełka
  text 
  kursor wskazujący tekst, który może być zaznaczony (zwykle belka w kształcie I)
  wait 
  kursor wskazujący, że program jest zajęty (czasami klepsydra lub zegarek)
  help 
  kursor wskazujący, że dostępna jest pomoc
  progress 
  kursor wskazujący, że program jest jest zajęty, ale użytkownik może nadal oddziaływać z nim (w przeciwieństwie do busy)
  copy 
  kursor pokazujący, że coś może być skopiowane
  alias 
  kursor wskazujący, że alias lub skrót jest do utworzenia
  context-menu 
  kursor wskazujący, że menu kontekstowe jest dostępne pod kursorem
  cell 
  kursor wskazujący, że komórki mogą być zaznaczone
  not-allowed 
  kursor pokazujący, że coś nie może być zrobione
  col-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru kolumn poziomo
  row-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru wierszy pionowo
  no-drop 
  kursor pokazujący, że opuszczenie nie jest dozwolone w aktualnym położeniu
  vertical-text 
  kursor wskazujący, że poziomy tekst może być zaznaczony (zwykle boczna belka w kształcie I)
  all-scroll 
  kursor pokazujący, że coś może być przewijane w dowolnym kierunku (przesuwane)
  nesw-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru w kierunkach górny prawy lub dolny lewy
  nwse-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru w kierunkach górny lewy lub dolny prawy
  ns-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru w górę lub w dół
  ew-resize 
  kursor do zmiany rozmiaru w lewo lub prawo

  Przykłady

  Zobacz przykład

  Liniowy:
  
  <span style="cursor: crosshair">Jakiś tekst</span>
  
  Zewnętrzny:
  
  .pointer {
  	cursor: pointer;
  }
  .move {
  	cursor: move;
  }
  
  

  Notatki

  Ta własność działa na starszych przeglądarkach, jednak nie wszystkie wartości są w pełni wspierane.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  Przeglądarka Najniższa wersja
  Internet Explorer 4
  Firefox 1.5
  Netscape 6
  Opera 7

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Witia, Ptak82, Rev, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny