cursor

Podsumowanie

Własność cursor określa kursor myszy wyświetlany, kiedy wskaźnik myszy jest nad elementem.

Wartość początkowaauto
Stosowana dowszystkich elementów
Dziedziczonatak
Wartość wyliczonaas specified, but with url (en-US) values made absolute
Animation typediscrete

Składnia

cursor: <std-cursor-name> | <url> [<x> <y>]? [, <url> [<x> <y>]?]* | inherit (en-US) ;
cursor: [<url> [<x> <y>]?,]*  <std-cursor-name> ;

Wartości

<url> [ ]? 
URL własnego kursora. Może być podany więcej niż jeden w wypadku, kiedy niektóre typy obrazów nie są obsługiwane. Pozostałe adresy URL muszą być podane jako ostatnie. Zobacz Użycie wartości URL dla własności cursor po więcej informacji.
<std-cursor-name>
Jedna z nazw kursorów podanych w poniższej tabeli.
default 
domyślny kursor (zazwyczaj strzałka)
auto 
odpowiednik text, kiedy jest ponad tekstem i default w innych przypadkach
crosshair 
kursor w kształcie krzyżyka, często używany do wskazania zaznaczenia w bitmapie
pointer 
kursor używany nad linkami (zwykle ręka)
move 
kursor przenoszenia
e-resize 
kursor do zmiany rozmiaru prawej krawędzi pudełka
ne-resize 
kursor do zmiany rozmiaru górnego prawego rogu pudełka
nw-resize 
kursor do zmiany rozmiaru górnego lewego rogu pudełka
n-resize 
kursor do zmiany rozmiaru górnej krawędzi pudełka
se-resize 
kursor do zmiany rozmiaru dolnego prawego rogu pudełka
sw-resize 
kursor do zmiany rozmiaru dolnego lewego rogu pudełka
s-resize 
kursor do zmiany rozmiaru dolnej krawędzi pudełka
w-resize 
kursor do zmiany rozmiaru lewej krawędzi pudełka
text 
kursor wskazujący tekst, który może być zaznaczony (zwykle belka w kształcie I)
wait 
kursor wskazujący, że program jest zajęty (czasami klepsydra lub zegarek)
help 
kursor wskazujący, że dostępna jest pomoc
progress 
kursor wskazujący, że program jest jest zajęty, ale użytkownik może nadal oddziaływać z nim (w przeciwieństwie do busy)
copy 
kursor pokazujący, że coś może być skopiowane
alias 
kursor wskazujący, że alias lub skrót jest do utworzenia
context-menu 
kursor wskazujący, że menu kontekstowe jest dostępne pod kursorem
cell 
kursor wskazujący, że komórki mogą być zaznaczone
not-allowed 
kursor pokazujący, że coś nie może być zrobione
col-resize 
kursor do zmiany rozmiaru kolumn poziomo
row-resize 
kursor do zmiany rozmiaru wierszy pionowo
no-drop 
kursor pokazujący, że opuszczenie nie jest dozwolone w aktualnym położeniu
vertical-text 
kursor wskazujący, że poziomy tekst może być zaznaczony (zwykle boczna belka w kształcie I)
all-scroll 
kursor pokazujący, że coś może być przewijane w dowolnym kierunku (przesuwane)
nesw-resize 
kursor do zmiany rozmiaru w kierunkach górny prawy lub dolny lewy
nwse-resize 
kursor do zmiany rozmiaru w kierunkach górny lewy lub dolny prawy
ns-resize 
kursor do zmiany rozmiaru w górę lub w dół
ew-resize 
kursor do zmiany rozmiaru w lewo lub prawo

Przykłady

Zobacz przykład

Liniowy:

<span style="cursor: crosshair">Jakiś tekst</span>

Zewnętrzny:

.pointer {
	cursor: pointer;
}
.move {
	cursor: move;
}

Notatki

Ta własność działa na starszych przeglądarkach, jednak nie wszystkie wartości są w pełni wspierane.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4
Firefox 1.5
Netscape 6
Opera 7