counter-increment

Podsumowanie

counter-increment zwiększa wartość liczników CSS o podaną wielkość.

Składnia

counter-increment: [<identyfikator> <liczba całkowita>?]+ | inherit | none

Wartości

identyfikator
Nazwa licznika, którego wartość jest zwiększana.
integer
Wartość, która ma być dodana do licznika. Domyślnie 1.

Można zwiększyć wartość dowolnej liczby liczników oddzielając wszystkie spacją.

Powiązane własności

Przykłady

h1 {
 counter-increment: rozdzial sekcja 2 strona; /* Zwiększa wartość liczników
                           rozdział i strona o 1,
                      oraz wartość licznika sekcja o 2 */
}

Powyższy zapis jest równoważny z:

h1 {
 counter-increment: rozdzial 1 sekcja 2 strona 1;
}

Zobacz także