mozilla
Wyniki wyszukiwania

  clear

  Podsumowanie

  Właściwość clear określa, czy dany element pojawi się obok pływających elementów, które go poprzedzają, czy też ma zostać przesunięty poniżej tychże.

  Składnia

  clear: none | left | right | both | inherit
  

  Wartości

  • none : Element nie jest przesuwany poniżej elementów pływających.
  • left : Element jest przesuwany poniżej elementów pływających po lewej.
  • right : Element jest przesuwany poniżej elementów pływających po prawej.
  • both : Element jest przesuwany poniżej elementów pływających po obu stronach.

  Przykłady

  Zobacz przykład

  h1 { clear: none }
  h2 { clear: right }

  Notatki

  Własność clear stosuje się zarówno do pływających, jak i niepływających elementów.

  Kiedy odnosi się do niepływających elementów blokowych, przesuwa ona krawędź obramowania elementu w dół, dopóki nie znajdzie się pod krawędzią marginesu wszystkich danych elementów pływających. To przemieszczenie (kiedy ma miejsce) nie powoduje załamania marginesu.

  Kiedy odnosi się do elementów pływających, przesuwa krawędź marginesu tego elementu poniżej krawędzi marginesu wszystkich danych elementów pływających. Wpływa to na pozycję późniejszych elementów pływających, ponieważ te nie mogą być pozycjonowane wyżej niż poprzednie.

  Elementy pływające, na które wpływa własność clear są wcześniejszymi elementami pływającymi w tym samym bloku formatowania kontekstu.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  Przeglądarka Najniższa wersja
  Internet Explorer 4
  Firefox 1
  Netscape 4
  Mozilla 1


  Zobacz także

  float

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Witia, Rev, Tomekperlak, Earthcitizen
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny