clear

Podsumowanie

Właściwość clear określa, czy dany element pojawi się obok pływających elementów, które go poprzedzają, czy też ma zostać przesunięty poniżej tychże.

Składnia

clear: none | left | right | both | inherit

Wartości

  • none : Elementnie jest przesuwany poniżej elementów pływających.
  • left : Element jest przesuwany poniżej elementów pływających po lewej.
  • right : Element jest przesuwany poniżej elementów pływających po prawej.
  • both : Element jest przesuwany poniżej elementów pływających po obu stronach.

Przykłady

Zobacz przykład

h1 { clear: none }
h2 { clear: right }

Notatki

Własność clear stosuje się zarówno do pływających, jak i niepływających elementów.

Kiedy odnosi się do niepływających elementów blokowych, przesuwa ona krawędź obramowania elementu w dół, dopóki nie znajdzie się pod krawędzią marginesu wszystkich danych elementów pływających. To przemieszczenie (kiedy ma miejsce) nie powoduje załamania marginesu.

Kiedy odnosi się do elementów pływających, przesuwa krawędź marginesu tego elementu poniżej krawędzi marginesu wszystkich danych elementów pływających. Wpływa to na pozycję późniejszych elementów pływających, ponieważ te nie mogą być pozycjonowane wyżej niż poprzednie.

Elementy pływające, na które wpływa własność clear są wcześniejszymi elementami pływającymi w tym samym bloku formatowania kontekstu.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4
Firefox 1
Netscape 4
Mozilla 1

 

Zobacz także

float