-moz-box-orient

Ostrzeżenie:: This is a property of the original CSS Flexible Box Layout Module draft, and has been replaced in newer drafts.

Podsumowanie

W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-box-orient określa, czy pudełko rozkłada swoją zawartość poziomo czy pionowo.

Np. elementy XUL box i hbox domyślnie rozkładają swoją zawartość poziomo, zaś elementy XUL vbox domyślnie rozkładają swoją zawartość pionowo.

  • Wartość początkowa: horizontal
  • Dotyczy: elementy z własnością CSS display o wartości -moz-box lub-moz-inline-box
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: jako określone

Składnia

-moz-box-orient: horizontal | vertical

Wartości

horizontal
Pudełko układa swoją zawartość w poziomie.
vertical
Pudełko układa swoją zawartość w pionie.

Przykłady

hbox.example {
	-moz-box-orient: vertical; /* zmiana orientacji */
}

Notatki

Jeśli orientacja jest ustawiona w elemencie przy użyciu atrybutu orient, wtedy styl jest ignorowany.

Zobacz także

CSS:direction, CSS:-moz-box-direction