-moz-box-align

Ostrzeżenie:

This is a property of the original CSS Flexible Box Layout Module standard which is being replaced by a new standard.

Podsumowanie

W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-box-align określa jak element XUL box (pudełko) wyrównuje swoją zawartość w poprzek (prostopadle) do kierunku swojego układu. Efekt tego jest widoczny tylko, jeśli w pudełku jest dodatkowa przestrzeń.

Kierunek układu zależy od orientacji elementu: poziomej lub pionowej.

  • Wartość początkowa: stretch
  • Dotyczy: elementy z własnością display o wartości -moz-box lub -moz-inline-box
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: jako określone

Składnia

-moz-box-align: start | center | end | baseline | stretch

Wartości

start
Pudełko wyrównuje zawartość od początku, opuszczając dodatkową przestrzeń na końcu.
center
Pudełko wyrównuje zawartość do środka, dzieląc pustą przestrzeń odpowiednio między początek i koniec.
end
Pudełko wyrównuje zawartość do końca, opuszczając dodatkową przestrzeń na początku
baseline
Pudełko wyrównuje linie bazowe zawartości (ustawiając tekst w kolejności). Ma zastosowanie tylko, gdy orientacja pudełka jest pozioma.
stretch
Pudełko rozciąga zawartość, zatem w pudełku nie ma dodatkowej przestrzeni.

Przykłady

hbox.example {
	-moz-box-align: end; /* przenosi zawartość do dołu */
}

Notatki

Krawędź pudełka określona jakostart dla celu wyrównania zależy od orientacji pudełka

Pozioma górna
Pionowa lewa

Krawędź przeciwna do początkowej jest określana jakoend

Jeśli wyrównanie jest ustawione przy użyciu atrybutu align elementu, wtedy styl jest ignorowany.

Zobacz także

CSS:-moz-box-orient, CSS:-moz-box-pack