border-width

Podsumowanie

border-width ustawia szerokość obramowania bloku.

Składnia

border-width: <border-width> {1,4} | inherit

Wartości <border-width>

<border-width-value>
thin | medium | thick | <length> (en-US) | <percentage> (en-US)
thin
Cienkie obramowanie.
medium
Średnie obramowanie.
thick
Grube obramowanie.
<length>
Grubość obramowania ma sprecyzowaną wartość. Sprecyzowana szerokość obramowania nie może być ujemna.
<percentage>
Grubość obramowania ma wartość procentową, w procentach szerokości zawierającego bloku. Sprecyzowane szerokości nie mogą być ujemne.

Uwaga: Wartość em jest również dopuszczalna.

Powiązane własności

Przykłady

Zobacz przykład

element {
    border-width: thin;
    border-style: solid;
    border-color: #000;
}

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer  
Firefox  
Netscape  
Opera  

 

Zobacz również