border-top-color

Podsumowanie

border-top-color ustawia kolor górnego obramowania elementu.

Zobacz własność border-bottom-color, aby uzyskać więcej informacji.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,