border-top

przez 4 współtwórców

Podsumowanie

Własność border-top jest skróconą własnością dla ustawienia szerokości, stylu i koloru górnej krawędzi elementu. Ta własność może być używana do ustawienia jednej lub kilku wartości: border-top-width, border-top-style, border-top-color. Pominięte wartości są ustawiane do ich wartości początkowych.

Składnia

border-top: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;

Wartości

border-width
Zobacz border-width.
border-style 
Zobacz border-style.
border-color 
Zobacz border-color.

Przykłady

element { 
    border-top: 1px solid #000;
}

Notatki

Jeśli reguła nie określi koloru krawędzi, krawędź będzie miała kolor zdefiniowany przez własność color.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Zobacz także

Border-related properties: border, border-width, border-style, border-color, margin, padding

Border-top-related properties: border-top, border-top-color, border-top-style, border-top-width

Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Yuichiro, Witia, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: teoli,
Ukryj panel boczny