MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Własność border-top jest skróconą własnością dla ustawienia szerokości, stylu i koloru górnej krawędzi elementu. Ta własność może być używana do ustawienia jednej lub kilku wartości: border-top-width, border-top-style, border-top-color. Pominięte wartości są ustawiane do ich wartości początkowych.

Wartość początkowaas each of the properties of the shorthand:
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter.
Dziedziczonano
Mediavisual
Wartość wyliczonaas each of the properties of the shorthand:
Animatableas each of the properties of the shorthand:
Canonical orderorder of appearance in the formal grammar of the values

Składnia

border-top: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;

Wartości

border-width
Zobacz border-width.
border-style 
Zobacz border-style.
border-color 
Zobacz border-color.

Przykłady

element { 
    border-top: 1px solid #000;
}

Notatki

Jeśli reguła nie określi koloru krawędzi, krawędź będzie miała kolor zdefiniowany przez własność color.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-top' in that specification.
Candidate Recommendation No direct changes, though the modification of values for the border-top-color do apply to it.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-top' in that specification.
Recommendation No significant changes
CSS Level 1
The definition of 'border-top' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: fscholz, teoli, Yuichiro, Witia, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: fscholz,