border-style

Podsumowanie

Własność border-style jest skróconą własnością dla ustawienia stylu linii dla wszystkich czterech stron obramowania elementów.

Składnia

border-style: [ <border-style> ]{1,4} | inherit

Wartości

<border-style>
Style linii mogą przyjąć którąś z podanych wartości.
 • none : Brak obramowania, ustawia szerokość na 0. Jest to domyślna wartość.
 • hidden : Tak samo jako 'none', oprócz konfliktu rozdzielczości obramowania dla elementów tabeli.
 • dashed : Serie kresek lub fragmentów linii.
 • dotted : Serie kropek.
 • double : Dwie proste linie, które dają w sumie liczbę pikseli zdefiniowaną jako border-width.
 • groove : Efekt wyrzeźbienia.
 • inset : Sprawia wrażenie, że blok jest zapadnięty.
 • outset : Przeciwieństwo 'inset'. Sprawia, że blok wydaje się trójwymiarowy (wysunięty).
 • ridge : Przeciwieństwo 'groove'. Obramowanie wydaje się trójwymiarowe (zapowiadane).
 • solid : Pojedyncza, prosta, ciągła linia.

Można podać do czterech wartości.
Pierwsza wartość ustawia wszystkie cztery krawędzie.
Druga ustawia lewą i prawą.
Trzecia ustawia dolną.
Czwarta ustawia lewą

Przykłady

Zobacz przykład

element {
 border-width: 1px;
 border-style: solid;
 border-color: black;
}

Notatki

Domyślnie border-style jest ustawione na none. To oznacza, że, jeśli zmieniasz wartość border-width oraz border-color, nie zobaczysz obramowania, dopóki nie zmienisz tej wartości na inną niż none lub hidden

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4
Firefox 1
Netscape 4
Opera 3.5

Rozszerzenia Mozilli

Następujące rozszerzenia Mozilli ustawiają poszczególne strony obramowania na wielokrotny kolor dla przeglądarek opartych na silniku Gecko.

Zobacz także