MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

border-right-width ustawia szerokość prawego obramowania bloku.

Zobacz własność border-bottom-width, aby uzyskać więcej informacji.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Yuichiro, Ptak82, Killerowski
 Ostatnia aktualizacja: teoli,