mozilla
Wyniki wyszukiwania

  border-right

  Podsumowanie

  Własność border-right jest skróconą własnością dla ustawienia szerokości, stylu i koloru prawej krawędzi elementu. Ta własność może być używana do ustawienia jednej lub kilku wartości: border-right-width, border-right-style, border-right-color. Pominięte wartości są ustawiane do ich wartości początkowych.

  Składnia

  border-right: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;
  

  Wartości

  border-width
  Zobacz border-width.
  border-style 
  Zobacz border-style.
  border-color 
  Zobacz border-color.

  Przykłady

  element { 
    border-right: 1px solid #000;
  }
  

  Notatki

  Jeśli reguła nie określi koloru krawędzi, krawędź będzie miała kolor zdefiniowany przez własność color.

  Specyfikacje

  Zgodność z przeglądarką

  Zobacz także

  Border-related properties: border, border-width, border-style, border-color, margin, padding

  Border-right-related properties: border-right, border-right-color, border-right-style, border-right-width

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Yuichiro, Ptak82, Mgjbot, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny