border-radius

Podsumowanie

W aplikacjach opartych border-radius może być używany do nadawania obramowaniom zaokrąglonych rogów.

  • Wartość początkowa: 0
  • Dotyczy: wszystkich elementów
  • Dziedziczony: nie

border-radius nie stosuje się do elementów tabel, kiedy własność border-collapse ustawiona jest na collapse.

Składnia

-moz-border-radius: <border-radius>{1,4} | inherit

Wartości

<border-radius> reprezentuje jedną z wartości:

<length>
szerokość
<percentage>
procenty, względem długości boksu

Zatem są używane 4 wartości w porządku górny-lewy, górny-prawy, dolny-prawy i dolny-lewy. Jeśli podane są mniej niż 4 wartości, lista wartości jest powtarzana do wypełnienia pozostałych wartości.

Powiązane własności

Przykłady

hbox.example {
  border: 10px solid #000000;
  width: 500px;
  height: 500px;
  /* obramowanie wygnie się w kształt 'D' */
  -moz-border-radius: 10px 200px 200px 10px;
}

Znane błędy