border-left-width

Podsumowanie

border-left-width ustawia szerokość lewego obramowania bloku.

Zobacz właściwość border-bottom-width, aby uzyskać więcej informacji.